Kursy psychologiczne

Dodaj ogłoszenie
Wsparcie i interwencje w sytuacjach strat okołoporodowych
KURS

Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze specyfiką strat okołoporodowych.

399 zł
komentarze
15.04.2023
Wrocław
Praca terapeutyczna z osobą chorą na Alzheimera
KURS

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chcą rozwijać kompetencje w tym zakresie.

399 zł
komentarze
22.10.2022
Wrocław-śródmieście
Zespół Aspergera - diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.
KURS

Program szkolenie definiuje funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w poszczególnych obszarach funkcjonowania oraz omawia metody diagnozy i pomocy psychologicznej.

399 zł
komentarze
05.11.2022
Wrocław
Terapia schematów z pacjentem z zaburzeniem osobowości borderline.
KURS

Terapia schematów (Schema Therapy) stanowi jedno z podejść tzw. „trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych".

399 zł
komentarze
18.11.2022
Wrocław
ANATOMIA TOPOGRAFICZNA AKUPUNKTURY
KURS

Trzyczęściowy weekendowy kurs podstaw akupunktury umożliwiający m.in. zdobycie wiedzy na temat przebiegu meridianów i lokalizacji punktów akupunkturowych.

2550 zł
komentarze
28.01.2023
Kraków
Diagnoza i przesłuchanie małoletniej ofiary wykorzystania seksualnego.
KURS

Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą nadużyć seksualnych- zapoznają się z zasadami kontaktu z ofiarą przemocy seksualnej- dzieckiem i adolescentem, zasadami współpracy z rodziną, innymi specjalistami, zastosowaniem technik i narzędzi diagnozy.

399 zł
komentarze
10.09.2022
Wrocław
Przemoc w rodzinie
KURS

W trakcie szkolenia szczegółowo zostanie omówione zjawisko przemocy, rodzaje przemocy, źródła, skutki i konsekwencje przemocy, kształtowanie się wzorca przemocowego w relacjach interpersonalnych oraz przekazywanie go w procesie wychowania

399 zł
komentarze
07.10.2022
Wrocław-śródmieście
Terapia CBT zespołu stresu pourazowego PTSD
KURS

Edna Foa Professor of Clinical Psychology in Psychiatry na Uniwersytecie Pensylwanii, na którym kieruje Center for the Treatment and Study of Anxiety opracowała terapię PTSD metodą przedłużonej ekspozycji

399 zł
komentarze
07.10.2022
Wrocław-śródmieście
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników
KURS

MMPI to jeden z najczęściej stosowanych przez psychologów testów osobowości. Szkolenie przybliży wiedzę na temat konstrukcji kwestionariusza, skal klinicznych i kontrolnych oraz skal dodatkowych.

620 zł
komentarze
07.12.2024
Sopot
Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego
KURS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze współczesną wiedzą dotyczącą dwu zjawisk: izolowania dziecka od jednego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim oraz modelu pieczy (opieki) naprzemiennej.

840 zł
komentarze
04.10.2024
Sopot
NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymać wszystkie najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK