FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy
Numer firmy: 3052
Telefon kontaktowy: 510 672 424
Adres: Topolowa, 12
Kod pocztowy: 80-209
Miejscowość: Tuchom
Strona internetowa: http://www.pracownia-mm.pl/
Profil firmy: Dla lekarzy Psychologia
OPIS

Małgorzata Mądrzak - Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin założyła w roku 1993 jako rezultat własnych doświadczeń pracy z ludźmi. Jest klinicznym psychologiem dziecięcym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, wice przewodniczącą Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP okręgu gdańsko-pomorskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy klinicznej w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AMG oraz w Klinice Neurologii Rozwojowej AMG. W ciągu ostatnich piętnastu lat angażowała ją praca z przewlekle chorymi dziećmi, cierpiącymi na dolegliwości bólowe oraz praca z ich rodzinami w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie. W pracy swojej uzyskała również tytuł dyplomowanego pracownika oświaty. Przez szereg lat pełniła funkcję zaprzysiężonego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Posiada zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy z systemem wydanych między innymi przez: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP lub Sekcję Naukową Rodzin PTP. W swoim modelu pracy integruje terapię ericksonowską i podejście systemowe. W ramach prowadzonej przez siebie Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin organizuje szkolenia dla psychologów, psychiatrów lub innych specjalistów pracujących w obszarze ochrony lub zachowania zdrowia. Do współpracy zaprasza wykładowców ze znanych w Polsce Instytutów i Klinik zajmujących się psychoterapią.

PLIKI DO POBRANIA