FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP).

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Fizjoterapia Dla lekarzy Pielęgniarstwo Inne Psychologia
Wyświetleń: 600
Numer ogłoszenia: 4960
widoczność 23 dni do końca wyświetlania (09 lutego 2019)
cena:
4900 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2019-04-05
2020-01-19
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej


Kurs organizowany jest przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej, pierwszym w Polsce akredytowanym ośrodkiem z ramienia Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP).Szkolenie prowadząRoman Ciesielski

Dr n. med. specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Członek Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent międzynarodowego szkolenia z hipnoterapii ericksonowskiej (Milton Erickson Foundation). Absolwent międzynarodowego szkolenia „Otwarty Dialog” (institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg). Certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Jest dyrektorem Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Patrycja Badecka

Mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Jeleniej Górze. Jest nauczycielem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Ewa Dobiała

Lekarz, specjalista psychiatra oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (wydane przez WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Certyfikowany trener Psychoterapii Pozytywnej. Pracuje w ramach prywatnej praktyki lekarskiej i psychoterapeutycznej. Jest nauczycielem Polskiego Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunkówCharakter i zakres szkoleniaPsychoterapia pozytywna jest formą terapii krótkoterminowej, zdobywającą popularność w Polsce i na całym świecie. Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego. Szczególnie cenne jest to, że terapia ta rozwija się i tworzy swoje koncepcje w kontekście transkulturowym. Twórcą i popularyzatorem tej metody był psychiatra, neurolog i psychoterapeuta Nossrat Peseschkian (1933-2010). Urodził się on w Iranie, a od 1954 żył i pracował w Niemczech. Podejście to buduje pozytywny wizerunek człowieka i podkreśla jego potencjalne zdolności do samorozwoju. Jednocześnie bada związki jakie zachodzą między sposobami radzenia sobie w życiu a zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz podkreśla transkulturowy wymiar w doświadczeniach człowieka.

Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.

O popularności psychoterapii pozytywnej może świadczyć fakt, że na świecie, na kilku kontynentach istnieje już ponad 30 instytutów stosujących i propagujących to podejście.

Forma zajęćKurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych

  • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne) – 120 godzin;
    • self-experience – 30 godzin;
    • studiowanie literatury – 40 godzin;
    • pisemna praca końcowa (5 stron) obejmująca opis własnych zmian w psychoterapii pozytywnej w oparciu na rekomendowanej literaturze – 10 godzin;

W ramach kursu odbywa się 5 zjazdów, każdy co 2 miesiące
Egzamin polega zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej oraz odpowiedzi na pytania teoretyczne.
Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz zestaw rekomendowanych lektur.
Kwalifikacje – certyfikat: KONSULTANT PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ
Seminaria zawierają cześć teoretyczną i ćwiczenia oraz interaktywne sposoby uczenia się (120 godzin dydaktycznych).
Egzamin składa się z dwóch części:

1.Pisemna praca końcowa – autorefleksja
a. Praca pisemna
lub
b. Prezentacja powerpoint
Praca pisemna lub prezentacja powerpoint służą refleksji na temat tego jak przedstawiane w trakcie szkolenia treści, zmieniły sposób postrzegania siebie jako człowieka / uczestnika szkolenia i jako terapeutę w odniesieniu do przyszłej pracy z pacjentem/klientem.

2. Egzamin ustny
Egzamin będzie obejmował zagadnienia tematyczne udostępnione uczestnikom przed jego rozpoczęciem, a pokrywające się z wykładanymi tematami w trakcie szkolenia. Pytania będą korespondować z treściami ujętymi w pracy pisemnej bądź prezentacji Powerpoint.
W trakcie szkolenia uczestnikom podawana będzie literatura związana z psychoterapią pozytywną, uzupełniająca treści merytoryczne przedstawiane na zajęciach.
Szacunkowo przyjmujemy, że czas własny na studium literatury zajmie uczestnikowi około 40 godzin, natomiast napisanie pracy końcowej lub przygotowanie prezentacji około 10 godzin.
Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej.
Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.


Termin szkolenia
I Zjazd – 5,6,7 kwietnia 2019
II Zjazd – 31 maja,1,2 czerwca 2019
III Zjazd – 20,21,22 września 2019
IV Zjazd – 15,16,17 listopada 2019

V Zjazd - 17,18,19 stycznia 2020

Całość szkolenia obejmuje 200 godzin dydaktycznych.Planowany harmonogram zajęć:Piątek 10:00 – 19:00
Sobota 10:00 -19.00
Niedziela 9:00 -15.00Koszt szkoleniaKoszt udziału w każdym ze zjazdów wynosić będzie 980 PLN.
Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 4900 PLN.
Ponadto, opłata związana z uzyskaniem certyfikatu przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej i pobierana przez to Stowarzyszenie, wynosi 75 EUR.
Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie. 
Informacje o PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ zamieszczone są na naszej stronie

OPINIE I KOMENTARZE