FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Zakład Doskonalenia Zawodowego

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Zakład Doskonalenia Zawodowego
Numer firmy: 13
Telefon kontaktowy: (22) 635 61 74 (22) 831 00 81 w.135
Adres: Podwale 13
Kod pocztowy: 00-252
Miejscowość: Warszawa
Brak danych
OPIS

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest stowarzyszeniem oświatowym o wieloletniej tradycji nauczania, specjalizującym się w szeroko rozumianej edukacji ustawicznej. Działalność edukacyjna prowadzona przez Zakład z powodzeniem łączy najnowsze osiągnięcia dydaktyczne z wzbogacanymi przez dziesięciolecia treściami nauczania.

Główna siedziba Zakładu mieści się przy ulicy Podwale 13, a sieć wyspecjalizowanych centrów i ośrodków kształcenia ZDZ obejmuje swym zasięgiem województwo mazowieckie oraz część województwa łódzkiego. Placówki zlokalizowane są w Warszawie oraz w Ciechanowie, Płocku, Radzyminie, Siedlcach, Wyszkowie i Kutnie.

Oferując różnorodne formy edukacji, realizowane zarówno w trybie kursowo-seminaryjnym, jak i szkolnym, ZDZ stwarza odbiorcom swoich usług możliwość zdobycia wykształcenia lub nowych kwalifikacji, doskonalenia zawodowego, a także uzyskania konkretnych uprawnień zawodowych. Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe mogą kształcić się na kursach lub podjąć naukę w prowadzonych przez Zakład znakomicie wyposażonych szkołach różnego typu i szczebla, posiadających uprawnienia placówek publicznych. Gwarancją wysokiego poziomu kształcenia jest m. in. obowiązujący we wszystkich jednostkach Zakładu system zarządzania jakością ISO 9001:2001, a także np. przyznanie nam przez PARP możliwości świadczenia usług szkoleniowych i informacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od blisko dwóch lat pełnimy też rolę koordynatora Sieci Kształcenia na Odległość, którą tworzy większość Zakładów Doskonalenia Zawodowego działających w kraju.

Osoby planujące prowadzenie działalności gospodarczej zapraszamy na kursy przedsiębiorczości i nowoczesnego zarządzania firmą. Kursy i szkolenia poszerzamy o warsztaty autoprezentacji, metody aktywnego poszukiwania pracy oraz inne moduły wybrane przez Klienta.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z powodzeniem realizuje projekty współfinansowane ze środków europejskich adresowane do różnych grup odbiorców, dbając przy tym o zachowanie równości szans kobiet i mężczyzn.