FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

INSTYTUT MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I PROFILAKTYKI ZDROWIA

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: INSTYTUT MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I PROFILAKTYKI ZDROWIA
Numer firmy: 2113
Telefon kontaktowy: kom. 503-150-462 kom. 502-090-30
Adres: ul. Szlak 12/14
Kod pocztowy: 31-161
Miejscowość: Kraków
Strona internetowa: http://www.medycyna-chinska.com
Brak danych
OPIS

Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzi dwie placówki edukacyjne zarejestrowane w Wydziale Edukacji Miasta Krakowa:
1. Placówkę Kształcenia Ustawicznego pod nazwą INSTYTUT MEDYCYNY CHIŃSKIEJ (wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 4430.13.90)
2. Niepubliczną Szkołę Policealną pod nazwą SZKOŁA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ W KRAKOWIE (wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 4430.11.195).

Instytut Medycyny Chińskiej jako PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO organizuje kursy, seminaria i warsztaty. Najbardziej znane w Polsce są nasze szkolenia z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej prowadzone przez wybitnych specjalistów zagranicznych – są to kursy zarówno wieloletnie, całościowe, jak i krótsze i jednorazowe – tematyczne. Wielkim zainteresowaniem cieszą się też kursy dietetyki wg tradycyjnej medycyny chińskiej.

Od 2011 r. w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia prowadzącego SZKOŁĘ MEDYCYNY CHIŃSKIEJ W KRAKOWIE (rozpoczęła działalność w 2012 r.) wprowadziliśmy nową strukturę szkoleniową, opartą na indywidualnym programie nauczania, w trybie zaocznym. Szkoła kształci w zawodzie: ‚akupunkturzysta‚ (od lutego 2012 r.).

Szkolimy zgodne ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) oraz World Classification Standard for Professional Titles of Chinese Medicine Doctors, opracowanym  w 2011 roku przez  Światową Federację Stowarzyszeń Medycyny Chińskiej (World Federation of Chinese Medicine Societies).
Mamy podpisane dwustronne umowy o współpracy z renomowanymi uniwersytetami tradycyjnej medycyny chińskiej w Chinach, zaliczanymi do najwęższej czołówki tego typu uczelni na świecie: Chengdu University of Traditional Chinese University (CDUTCM to najstarszy uniwersytet TMC w Chinach) oraz Guanxi University of Chinese Medicine w Nanningu. Nasi studenci mogą tam na korzystnych warunkach studiować i odbywać staże kliniczne, a profesorowie z tych uczelni wykładają w naszym Instytucie.  Szkolenia TMC odbyte w Polsce w naszym Instytucie są uznawane na CDUTCM i dlatego po zdaniu egzaminów w Chinach wystawiany będzie wspólny dyplom.

Większość polskich specjalistów w zakresie tradycyjnej medycyny chińskiej i dietetyki medycyny chińskiej – zarówno lekarze jak i terapeuci – to absolwenci wykształceniu u nas, na kursach, które organizujemy od ponad dwudziestu lat.