FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Fundacja Watch Health Care

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Fundacja Watch Health Care
Numer firmy: 3282
Telefon kontaktowy: 12 422 23 81
Adres: Starowiślna 8/2
Kod pocztowy: 31-032
Miejscowość: Kraków
Strona internetowa: www.korektorzdrowia.pl
Profil firmy: Zdrowie publicze
Brak danych
OPIS

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją powstania Fundacji Watch Health Care był narastający deficyt w ochronie zdrowia, rozumiany jako dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych.
Strona internetowa Fundacji WHC została udostępniona użytkownikom w marcu 2010 roku. Ewidencja gromadzi i prezentuje sprawdzone dane dotyczące świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp jest utrudniony. Osoby chore, społeczeństwo, świadczeniodawcy, decydenci i regulatorzy uzyskują nieodpłatny dostęp do zagregowanych informacji przedstawionych w formie rankingów. Prezentowane są również informacje jak korzystać z ewidencji, a także o partnerach, instytucjach wspierających oraz o wolontariuszach i przyjaciołach. Strona umożliwia też kontakt z Fundacją, zgłoszenie ograniczonego dostępu, bądź też faktu rozwiązania problemu z dostępem, korzystanie z ewidencji oraz historii wpisów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje nasz serwis internetowy!