Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT
KURS

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania teoretycznych metod wspomagających zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz kontrolowanie związanej z nimi sfery przeżywania.

480 zł
komentarze
08.12.2018
Sopot
Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych - szkolenie w SOPOCIE
KURS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia hipotez diagnostycznych, formułowaniem celów opinii w oparciu o zapytania dostarczone przez sąd, doborem metod diagnostycznych oraz zakresu prowadzonych badań.

480 zł
komentarze
10.03.2018
Sopot
Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE
KURS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami tworzenia hipotez diagnostycznych, formułowaniem celów opinii w oparciu o zapytania dostarczone przez sąd, doborem metod diagnostycznych oraz zakresu prowadzonych badań.

650 zł
komentarze
01.06.2018
Sopot
Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT
KURS

Szkolenie obejmuje wiedzę z dziedziny psychologii klinicznej i sądowej, pozwala także na zapoznanie się z podstawową wiedzą wynikającą z regulacji prawnych istotnych dla wydawania opinii co do zdolności do testowania.

400 zł
komentarze
06.10.2018
Sopot
Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem,  SOPOT
KURS

10 kroków terapii lęku; Zajęcia przedstawią uczestnikom konkretny model postępowania terapeutycznego, – w oparciu o założenia teoretyczne terapii systemowej. Model ten jest użyteczny terapeutom i klientom tak w formie pracy grupowej jak i indywidualnej.

480 zł
komentarze
02.12.2017
Sopot
Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin SOPOT
KURS

W czasie szkolenia uczestnicy będą przyglądali się własnym możliwościom i ograniczeniom w sytuacji utraty a także w jaki sposób własne doświadczenia wpływają na kontakty z pacjentami i ich rodzinami zgłaszającymi się w kryzysowej sytuacji straty.

480 zł
komentarze
09.12.2017
Sopot
Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci
KURS

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy diagnozy psychologicznej dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy.

480 zł
komentarze
07.04.2018
Sopot
Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja )
KURS

W grupie dzieci i młodzieży zaburzenia lękowe należą do najczęstszych diagnoz

440 zł
komentarze
20.10.2018
Sopot
Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej SOPOT
KURS

Podejście to integruje rozumienie psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne, a jednocześnie odwołuje się do modelu zdrowia Arona Antonovsky’ego.

4900 zł
komentarze
22.09.2017
Sopot
Szkolenie Pierwsza pomoc w gabinecie kosmetycznym
KURS

Na kursie nauczysz się jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku zawału, uczulenia, omdlenia, poparzeń, porażeń prądem, padaczki, astmy, wstrząsu i wiele innych.

149 zł
komentarze
termin do ustalenia
Kraków
NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymać wszystkie najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK