Tiki - praca z dziećmi i rodzinami
KURS

Szkolenie ma charakter warsztatowy, uczestnicy zapoznają się z kluczową rolą jaką ogrywają tiki nerwowe.

390 zł
komentarze
29.09.2018
Wrocław
Terapia poznawcza- zaburzenia osobowoći
KURS

Na szkoleniu zostanie przybliżona charakterystyka zaburzeń osobowości oraz omówione teorie dotyczące przyczyn kształtowania się tej struktury charakteru, co ma na celu przybliżenie uczestnikom problematyki zaburzeń z pogranicza.

390 zł
komentarze
05.10.2018
Wrocław
Terapia poznawcza schizofrenii
KURS

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową: wykład, dyskusja - wymiana doświadczeń, praca w małych grupach ćwiczeniowych.

390 zł
komentarze
06.10.2018
Wrocław
Conners 3- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD
KURS

CONNERS 3 może służyć do badań przesiewowych, a także badań służących dopasowaniu programu terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikowania jej w razie potrzeby.

390 zł
komentarze
30.11.2018
Wrocław
ZAburzenia lękowe u dzieci- diagnoza i terapia
KURS

W trakcie szkolenia omówione zostaną przyczyny zaburzeń lękowych, diagnoza różnicowa poszczególnych zaburzeń lękowych oraz metody i techniki pracy terapeutycznej.

390 zł
komentarze
17.11.2018
Wrocław
Diagnoza i terapia dzieci
KURS

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz poznają specyfikę ich funkcjonowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę terapeutyczną i trudności pojawiające się w takich rodzinach.

390 zł
komentarze
07.12.2018
Wrocław
Autyzm , Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego.
KURS

Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej nad konkretnymi przypadkami.

390 zł
komentarze
08.09.2018
Wrocław
Kurs „Podstawy hipnozy”
KURS

Zadaniem kursu jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy, tak aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

6900 zł
komentarze
06.10.2018
Kraków
Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym.
KURS

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na warsztaty szkoleniowe dzięki którym uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy oraz terapii zaburzeń rozwoju seksualnego w dzieciństwie.

390 zł
komentarze
15.09.2018
Wrocław
NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymać wszystkie najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK