Kursy psychologiczne

Dodaj ogłoszenie
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
KURS

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności prawnej, związanej z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.

750 zł
komentarze
różne terminy
różne miasta
ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, MASAŻ SHANTALA, MASAŻ SENSORYCZNY
KURS

Kurs ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Z PRAKTYKAMI skierowany jest do fizjoterapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów.

550 zł
komentarze
termin do ustalenia
Lublin
Nieśmiałość, lęk społeczny, fobie-diagnoza i terapia
KURS

Uczestnicy otrzymają wiedzę dotyczącą specyfiki pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczającą lęku społecznego oraz poznają jego uwarunkowania.

350 zł
komentarze
26.09.2015
Wrocław
Podstawy pomocy psychogeriatrycznej
KURS

Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy psychogeriatrycznej.

350 zł
komentarze
25.09.2015
Wrocław
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży - diagnoza i terapia
KURS

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych, a także pracy nad przypadkami klinicznymi.

350 zł
komentarze
19.09.2015
Wrocław
Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania
KURS

Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

350 zł
komentarze
18.09.2015
Wrocław
Szkoleniowa psychoterapia własna dla psychologów
KURS

Terapia własna jest bardzo ważnym i niezbędnym elementem kształcenia psychoterapeuty.

130 zł
komentarze
termin do ustalenia
Warszawa
Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych
KURS

zapoznanie uczestników z symptomatologią oraz kryteriami diagnostycznymi najczęściej występujących zespołów otępiennych ze szczególnym uwzględnieniem roli przesiewowej oceny funkcji poznawczych oraz oceny neuropsychologicznej w diagnostyce różnicowej.

540 zł
komentarze
06.11.2015
Sopot
Zaburzenia nerwicowe - diagnoza i terapia
KURS

Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej, pracę nad przypadkiem

350 zł
komentarze
05.09.2015
Wrocław
Terapia grupowa dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
KURS

Na szkoleniu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę dotyczącą zastosowania terapii grupowej w terapii uzależnień.

350 zł
komentarze
19.09.2015
Wrocław
NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymać wszystkie najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK