ZAburzenia lękowe u dzieci- diagnoza i terapia
KURS

W trakcie szkolenia omówione zostaną przyczyny zaburzeń lękowych, diagnoza różnicowa poszczególnych zaburzeń lękowych oraz metody i techniki pracy terapeutycznej.

390 zł
komentarze
17.11.2018
Wrocław
Diagnoza i terapia dzieci
KURS

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz poznają specyfikę ich funkcjonowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę terapeutyczną i trudności pojawiające się w takich rodzinach.

390 zł
komentarze
07.12.2018
Wrocław
Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018)
KURS

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na IX edycję Studium Treningu i Terapii Grupowej.

3800 zł
komentarze
18.11.2018
Wrocław
Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018)
KURS

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na IV edycję Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Studium to przygotowuje do pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

4400 zł
komentarze
13.10.2018
Wrocław
NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZABURZEŃ PAMIĘCI
KURS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z symptomatologią oraz możliwościami oceny zaburzeń pamięci, jednych z najczęstszych konsekwencji dysfunkcji mózgowia.

1250 zł
komentarze
05.10.2019
Sopot
Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT
KURS

.Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami behawioralnymi i poznawczymi stosowanymi w terapii OCD przy równoczesnym przybliżeniu poszerzonego kontekstu psychologicznego funkcjonowania klienta

450 zł
komentarze
19.01.2019
Sopot
Psychologia i psychopatologia rozwojowa
KURS

Proponowane szklenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy rozwoju dziecka w najwcześniejszych etapach życia oraz pracy psychologa z rodzinami z najmłodszymi dziećmi

480 zł
komentarze
23.11.2019
Sopot
Psychoterapia jędzących za duzo
KURS

Szkolenie jest propozycją dla profesjonalistów pomagających pacjentom nadużywającym jedzenia.

650 zł
komentarze
25.01.2019
Sopot
Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot
KURS

Zasadniczym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności rozpoznawania zaburzonych zachowań u dzieci i młodzieży, zrozumienie ich uwarunkowań oraz różnicowanie kategorii diagnostycznej zaburzeń zachowania od innych zaburzeń psychicznych.

650 zł
komentarze
11.10.2019
Sopot
NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymać wszystkie najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK