NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymywać najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK
SZKOŁA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kierunek FIZJOTERAPIA
Nauka odbywa się w systemie:
- stacjonarnym (dziennym) nauka odbywa się od poniedziałku do piątku i trwa 6 semestrów (3 lata).
- niestacjonarnym (zaocznym) nauka odbywa się w soboty i niedziele i trwa 7 semestrów (3,5 roku).
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata.
ZDJĘCIA