NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymywać najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK
SZKOŁA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kierunek fizjoterapia
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Studia drugiego stopnia trwają 2 lata; absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.
Studia STACJONARNE pierwszego stopnia 3 - letnie (licencjackie)
Studia STACJONARNE drugiego stopnia 2 - letnie (magisterskie)
Studia NIESTACJONARNE pierwszego stopnia 3 - letnie (licencjackie)
Studia NIESTACJONARNE drugiego stopnia 2 - letnie (magisterskie)
Studia pierwszego stopnia w formie wieczorowej 3 - letnie
ZDJĘCIA