NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymywać najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK
SZKOŁA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Studia stacjonarne
3 - LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)
2 - LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia

Studia niestacjonarne (wieczorowe)
3 - LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)
2 - LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia

ZDJĘCIA