FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Wyższa Szkoła Nauk O Zdrowiu W Bydgoszczy
Numer firmy: 1109
Telefon kontaktowy: 52 379 23 52
Adres: Karpacka 54
Kod pocztowy: 85-164
Miejscowość: Bydgoszcz
Strona internetowa: http://www.wsnoz.pl
Brak danych
OPIS

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy powstała 31 sierpnia 2005 roku, decyzją Ministra Edukacji Narodowej, jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie. Kształcimy na kierunkach kosmetologii, fizjoterapii, biotechnologii i analityki medycznej w ramach studiów licencjackich. Poza tym prowadzimy studia podyplomowe na tych samych kierunkach. Zależy nam na tym, aby nasi absolwenci posiadali, oprócz wyższego wykształcenia, znakomitą wiedzę praktyczną. Dlatego też duży nacisk kładziemy na wyposażenie pracowni specjalistycznych kosmetycznych, fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych, laboratoriów chemicznych, a przede wszystkim na praktyki zawodowe, te śródroczne i wakacyjne. Ponadto zapewniamy praktyki kliniczne, ktore odbywaja się w toku pracy szpitali, gabinetów oraz placówek rehabilitayjnych w małych grupach (do 6 osób.)

W tym celu współpracujemy m.in. z najlepszymi szpitalami bydgoskimi, takimi jak 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Szpital Miejski w Bydgoszczy, Centrum Medycznym Gizińscy oraz przychodniami specjalistycznymi. Zależy nam aby studenci poznali najnowsze trendy oraz produkty w zakresie kosmetologii estetycznej, Spa & wellness, odnowy biologicznej. Dlatego cenimy sobie współpracę z czołowymi producentami tej branży takimi jak m.in. ORI-FLAME, CLARENA, DERMICA.

Oprócz wymienionych powyżej instytucji uczelnia nasza korzysta z walorów i wyśmienitej bazy fizjoterapeutycznej miasta Inowrocław ze szczególnym uwzględnieniem doskonale wyposażonego Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA" oraz Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku posiadającej oprócz bazy sanatoryjnej znakomitą bazę naukową i badawczą.

Siedziba Wyższa Szkoła Nauk o ZdrowiuProponujemy studia podyplomowe oraz kursy na kierunkach KOSMETOLOGII, FIZJOTERAPII, BIOTECHNOLOGII oraz ANALITYKI MEDYCZNEJ w różnych specjalnościach odzwierciedlających aktualne potrzeby rynkowe. Ponadto proponujemy specjalistyczne kursy z dziedzin fizjoterapii (np. terapia manualna punktów spustowych) oraz kosmetologicznych (np. akademicki kurs kosmetyczny).

Zapraszamy do naszej siedziby szkoły przy ulicy Karpackiej 54 w Bydgoszczy. W stylowym budynku, przygotowaliśmy dla studentów sale wykładowe, pracownię anatomii i fizjologii, laboratoria chemiczne, bibliotekę z czytelnią, pracownię kserograficzno-multimedialną oraz doskonale wyposażone uczelniane pracownie kosmetyczne. Nasze pracownie fizyko i kinezyterapii znajdują się w Bydgoszczy przy ulicy Kościuszki 16 w Centrum Medycznym Gizińscy. W ramach podpisanych porozumień korzystamy również z pracowni specjalistycznych Policealnych Szkół Medycznych oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Bydgoszczy w szczególności z profesjonalnych pracowni fryzjerskich.

Wszystkie sale wykładowe i seminaryjne wyposażone są sprzęt audiowizualny i multimedialny. Część zajęć jest prowadzona w formie E-learningu z wykorzystaniem Internetu oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

Biorąc pod uwagę europejski rynek pracy w programie nauczania postawiliśmy na rozszerzony oraz specjalizowany język angielski oraz na skorzystanie z możliwości jakie dają programy dofinansowane z Unii Europejskiej. W ramach programu proponujemy studentom i absolwentom i pracownikom staże, kursy specjalistyczne w zakresie zakładania działalności typu spin-off/spin-out.
logo bez kliknijStudenci mogą korzystać z wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus, która pozwala spędzić 6 miesięcy we Włoszech zgłebiając kkierunek Medical Studies. Ponadto można rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych.

Uczelnia wydaje własne czasopismo naukowe „Salubritas” zarejestrowane Bibliotece Naukowej pod nr ISSN 2081-805X. Zgodnie z Ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” studenci otrzymują stypendia socjalne, naukowe oraz specjalne stypendia dla osób niepełnosprawnych. Studenci mają możliwość korzystania z biblioteki i czytelni uczelnianej, której zbiory obejmują zarówno literaturę i podręczniki wymagane programami nauczania jak i czasopisma fachowe oraz multimedia.

Sadzę, że studia na kierunkach medycznych dają szerokie perspektywy naszym przyszłym absolwentom, bowiem wg ostatniego komunikatu światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie brakuje około 4 miliony pracowników medycznych.

 
Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy nie podjęli jeszcze decyzji do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

mgr inż. Marek Krzysztof Szarata