FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej
Numer firmy: 63
Telefon kontaktowy: 61 832 77 76
Adres: Grabowa 22
Kod pocztowy: 61-473
Miejscowość: Poznań
Strona internetowa: http://www.wseit.edu.pl
Profil firmy: Fizjoterapia Masaż
Brak danych
ZDJĘCIA
OPIS

Misją Uczelni jest stałe świadczenie wysokiego poziomu nauczania zmierzającego do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów.
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej została utworzona w lutym 2005 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji i Sportu i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 315.
Uczelnia powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych. Znakomita kadra dydaktyczna, którą tworzą najlepsi wykładowcy i praktycy, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Uczelni i osiągnięcia wielu sukcesów w edukacji.
Dotychczasowa działalność przyczyniła się do uzyskania dobrej opinii o Uczelni wśród studentów i pracodawców. WSEiT chce być postrzegana jako specjalistyczna Uczelnia, której ambicją jest znalezienia się na listach rankingowych obok wiodących uczelni o profilu medycznym.
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej  prowadzi studia I stopnia - licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne - 6 semestrów), studia jednolite magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne - 10 semestrów) studia II stopnia - magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne - 4 semestry) oraz studia podyplomowe i liczne kursy i szkolenia organizowane przez Centrum Kursów i Szkoleń.