FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Wielkopolska Szkoła Medyczna

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Wielkopolska Szkoła Medyczna
Numer firmy: 4003
Telefon kontaktowy: 727 400 950
Adres: ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239
Kod pocztowy: 61-485
Miejscowość: Poznań
Brak danych
OPIS

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.
 
Atuty Wielkopolskiej Szkoły Medycznej:

• bezpłatna nauka na wybranych kierunkach
• ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych
• doskonała kadra dydaktyczna w większości z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy,
   najlepsi praktycy)
• dodatkowe certyfikowane warsztaty
• liczne kursy i szkolenia
• bardzo wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
• własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki
zawodów
• konsultacje przygotowujące do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
kształconych przez szkołę zawodach odbywają się bezpłatnie. Przeprowadzane są przez nauczycieli WSM, którzy są egzaminatorami CKE. Szkoła przygotowuje i przeprowadza egzaminy próbne
• ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu
• program lojalnościowy Galilea Club

Oferta zawodów dostosowana została do zmieniających się warunków na rynku pracy w kraju i za granicą. Szkoła kształci na następujących kierunkach:

  • technik dentystyczny
  • technik farmaceutyczny
  • technik masażysta
  • higienistka stomatologiczna
  • asystentka stomatologiczna
  • technik usług kosmetycznych
  • technik elektroradiologii

oraz prowadzi:


• Studium masażu i naturalnych metod leczniczych
• Studium dla doul
• Studium ziołolecznictwa NOWOŚĆ

Nauka trwa 1 rok, 2 lata lub 2,5 roku w zależności od kierunku kształcenia. Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub w lutym i prowadzone są w następujących trybach:
• tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
• tryb B – zajęcia w weekend

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a co za tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. W budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239 mieszą się pracownie farmaceutyczne, sale do masażu oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i sale ćwiczeń, zaś laboratoria protetyczne są zlokalizowane przy ul. Grabowej 22.

Wielkopolska Szkoła Medyczna dwukrotnie została wyróżniona przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością certyfikatem NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W EDUKACJI. Certyfikat przyznano w 2010, 2012 i 2014 roku za najwyższą jakość usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie organizacją.