FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Psychoterapia Gestalt Furmanik

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Psychoterapia Gestalt Furmanik
Numer firmy: 4025
Telefon kontaktowy: 604175444
Adres: Sokoła 1/81
Kod pocztowy: 60-644
Miejscowość: Poznań
Strona internetowa: http://www.psychoterapia.pro
Profil firmy: Psychologia
Brak danych
OPIS

Praktyka psychoterapeutyczna „Furmanik Psychoterapia Gestalt” w Poznaniu prowadzi profesjonalne usługi w zakresie psychoterapii dorosłych oraz rozwoju osobistego. Istnieje i działa w Poznaniu od roku 2009.

Podstawowa działalność tej praktyki psychoterapii to psychoterapia indywidualna, realizowana najczęściej w formie długoterminowej. W uzasadnionych przypadkach (np. problem z podjęciem konkretnej decyzji) możliwa jest psychoterapia indywidualna krótkoterminowa. Ponadto prowadzona jest terapia dla par doświadczających kryzysu w ich relacji a także coaching.

Dla profesjonalistów w dziedzinie pomagania prowadzona jest superwizja. Superwizję prowadzi superwizor certyfikowany przez EAGT (European Association For Gestalt Therapy). Więcej informacji: http://www.psychoterapia.pro/superwizja-poznan.php.

Oferta psychoterapeutyczna gabinetu realizowana jest w nurcie Gestalt. Najważniejsze aspekty tego podejścia to:

  • akcent na doświadczanie tu i teraz, nawet spraw z przeszłości;
  • rozwijanie płynnej świadomości samego siebie (podejście fenomenologiczne);
  • poznawanie siebie w oparciu o relację terapeutyczną (dialog egzystencjalny);
  • wypróbowywanie nowych sposobów reagowania i rozwiązywania problemów (eksperymentowanie);
  • całościowe i integrujące podejście do osoby (holizm).

Psychoterapia Gestalt obecna jest w obszarze pomocy terapeutycznej od czasów powojennych, rozwijana przez Fritza Perlsa i współpracowników. W stosunku do psychoanalizy wyróżnia się większym optymizmem co do możliwości zmiany i rozwoju oraz silniejszym akcentem na możliwości wynikające z wolności człowieka. Z kolei w stosunku do nurtu behawioralnego wyróżnia się dostrzeganiem większej złożoności człowieka.

Specjaliści praktyki psychoterapii w Poznaniu, oprócz dyplomów psychologa posiadają certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii.

Pomoc udzielana jest w przypadkach zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń osobowości, problemów o charakterze neurotycznym jak również dla osób motywowanych chęcią rozwoju, przekraczania własnych ograniczeń.

Strona internetowa zawiera informacje przydatne w podjęciu decyzji o własnej terapii. Warto zapoznać się nimi przed podjęciem decyzji o pierwszej konsultacji.

Aktualnie specjaliści gabinetu psychoterapii w Poznaniu oferują także psychoterapię ONLINE.