FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Pracownia Psychoterapii Cztery Maski
Numer firmy: 6011
Telefon kontaktowy: 600375801
Adres: Sienkiewicza 13 lok 39
Kod pocztowy: 90-113
Miejscowość: Łódź
Strona internetowa: http://www.pracownia4maski.pl
Profil firmy: Psychologia
Brak danych
OPIS

Pracownia Psychoterapii Cztery Maski – początkowo powstała wyłącznie jako gabinet psychoterapii - z myślą o osobach, które na skutek życiowych doświadczeń znalazły się w trudnym momencie życia, gdy ich osobiste zasoby i dotychczasowe metody radzenia sobie, okazują się już niewystarczające dla przezwyciężenia doświadczanych trudności. Wówczas podjęcie psychoterapii może okazać się pomocne w odnajdywaniu nowych, bardziej adaptacyjnych sposobów na rozwiązanie kryzysowych sytuacji.
     Z czasem, w odpowiedzi na zapotrzebowanie wśród terapeutów, misją Pracowni stało się propagowanie, poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń, aktualnej wiedzy psychologicznej dotyczącej różnych obszarów psychoterapii i pracy z pacjentem. Szkolenia i seminaria adresowane są szczególnie do psychologów, terapeutów, psychiatrów i innych specjalistów z obszaru pomocy psychologicznej. Dbając o ich wysoki poziom, do ich prowadzenia zapraszam osoby z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy klinicznej jak i naukowej, potwierdzonej certyfikatami kompetencyjnymi i naukowymi publikacjami.
      Niezwykle ważna jest dla mnie kwestia jakości relacji miedzy ludźmi oraz szczególne uwrażliwienie rodziców na wagę więzi jakie tworzą ze swoimi dziećmi. Tym samym oddzielnym obszarem działalności Pracowni jest propozycja warsztatów wspierających postawy rodzicielskie i interpersonalne, opartych na NVC. Do współpracy w tym obszarze zapraszam specjalistów z zakresu kompetencji komunikacyjnych oraz propagujących rodzicielstwo bliskości, wychowanie w duchu myśli duńskiego pedagoga Jespera Juula oraz wiedzy, której dostarczają nam nauki neurobiologiczne na temat możliwości poznawczych dziecięcego mózgu.

Zapraszam do zapoznania się z aktualną ofertą Pracowni!