FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
Numer firmy: 513
Telefon kontaktowy: dr med. Jerzy Pobocha 605-053-894 Adela Sobina 506-728-740
Adres: Żołnierska 55
Kod pocztowy: 71-210
Miejscowość: Szczecin
Strona internetowa: http://www.ptps.com.pl
Brak danych
OPIS
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem psychiatrów, psychologów i prawników powołanym w celu podjęcia działań na rzecz rozwoju psychiatrii sądowej, rozpowszechcniania wiedzy związanej z tą dziedziną, integracji i wymiany doświadczeń ekspertów.Cele te PTPS realizuje poprzez organizacje: konferencji, szkoleń, wystąpień do władz centralnych w istotnych sprawach psychiatrii sądowej - podniesienie statusu biegłego psychiatry i psychologa w Polsce. PTPS powołuje oddziały terenowe, które obemują teren sądu apelacyjnego. Strona internetowa: www.ptps.com.pl