FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Terapia schematu. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. Wywiad Kliniczny "Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży." Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Autyzm , Problemy funkcjonowania i rozwoju dziecka autystycznego. Diagnoza i terapia dzieci ZAburzenia lękowe u dzieci- diagnoza i terapia Conners 3- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych Terapia dzieci i nastolatków- zaburzenia opozycyjno- buntownicze. Terapia poznawcza schizofrenii Terapia poznawcza- zaburzenia osobowoći Tiki - praca z dziećmi i rodzinami Trening autogenny i techniki relaksacyjne Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży- zachowania problemowe Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy Zaburzenia seksualne u kobiet - pochwica i dyspareunia Diagnoza psychologiczna- specjalistyczny kurs Studium Terapii Poznawczo Behawioralnej Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018) MBCT

Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018)

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Psychologia
Wyświetleń: 369
Numer ogłoszenia: 4825
widoczność ogłoszenie dostępne do wyczerpania miejsc
cena:
3800 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-10-07
2019-05-12
Wrocław
z 10 miejsc
2018-10-07
2019-05-12
Wrocław
z 10 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Studium Interwencji Kryzysowej DCP jest akredytowane przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Udział w szkoleniu stanowi spełnienie jednego z warunków ubiegania się o certyfikat interwenta kryzysowego PTIK.

 

Program Studium Interwencji Kryzysowej opracowywany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowny został głównie na podnoszenie praktycznych umiejetności uczestników. Program Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia profesjonalnej interwencji kryzysowej. Celem Studium Interwencji Kryzysowej jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, inne). Absolwencji studium SIK uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia interwencji kryzysowej i pracy terapeutycznej z osobami w sytuacji kryzysu, po doświadczeniach traumatycznych.Ilość godzin

Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 8 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium

Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP, a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.Miejsce odbywania się zajęć

Zajęcia odbywają sie w nowoczesnych, komfortowych i klimatyzowanych salach dydaktycznych, a uczestnicy Studium mają zapewnione przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, ciastka – bez ograniczeń)

 

Adresatami Studium  Interwencji Kryzysowej są osoby zawodowo zajmujące się pomaganiem osobom w  kryzysie, odpowiedzialne za interwencję w sytuacji kryzysów, wypadków i  katastrof. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników  służby zdrowia, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników  służb ratowniczych, policjantów (oddziały prewencyjne), wychowawców ulicznych (streetworkerów) oraz studentów ostatnich lat studiów  kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja. 

Program 

Zjazd I 
Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. 

1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu. 
2. Interwencja kryzysowa i jej modele. 
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową. 
4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.  
6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.  
7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.  
8. System Oceny Selekcyjnej. 
9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.  
10. Działanie w interwencji kryzysowej.  
11. Strategie prowadzenie interwencji kryzysowej przez telefon.  
12. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.  
13. Różnice między interwencją kryzysową a poradnictwem długoterminowym.
14. Stany transkryzysowe w terapii długoterminowej 

Zjazd II 
Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia - samobójstwa. 


1. Zachowania samobójcze – czynniki kliniczne, społeczne, osobiste. 
2. Cechy charakterystyczne osób popełniających samobójstwo. Syndrom presuicydalny. 
3. Dynamizm samobójstwa. Fazy procesu samobójstwa. 
4. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Motywy samobójstw młodych ludzi. 
5. Mity o samobójstwie. 
6. Analiza samobójców. 
7. Samobójstwo – znaki ostrzegawcze. 
8. Formularz Oceny selekcyjnej w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia. 
9. Pomoc psychologiczna dla osób o skłonnościach samobójczych – poradnictwo w kryzysie. 
10. Strategie interwencji wobec samobójstwa. 
11.Zapobieganie samobójstwom – opracowywanie terapii prewencyjnych. 
12.Stres i żałoba po samobójstwie. 
13.Spotkanie postinterwencyjne. 
14.Opieka nad osoba po próbie samobójczej. 
15.Opieka nad rodziną samobójcy. Wskazówki dla rodziny pogrążonej w żałobie. Jak pomóc osobie osieroconej? 

Zjazd III 
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej. 


1. Podstawowe założenia dotyczące gwałtu. 
2. Mechanizmy gwałtu:  
a) mechanizmy psychospołeczne i kulturowe,  
b) czynniki społeczne,
c) czynniki kulturowe,  
d) czynniki osobiste i psychologiczne.
3. Mity związane z gwałtem.  
4. Uraz spowodowany gwałtem.  
5. Najistotniejsze źródła wsparcia.  
6. Krzywdzenie dzieci - definicje. 
7. Czym jest wykorzystywanie seksualne?  
8. Niespecyficzne objawy krzywdzenia dzieci.  
9. Objawy wykorzystywania seksualnego.  
10. Rozmowa z dzieckiem.  
11. Interwencja, czyli jak pomóc dziecku?
12. Artykuły KPK dotyczące wykorzystywania seksualnego.  
13. Wzory pism procesowych.

Zjazd IV
Interwencja kryzysowa w sytuacji straty osobistej, śmierci, żałoby. 


1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby. 
2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie.
3. Fazy procesu żałoby.
4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci. 
5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne.
6. Żałoba po śmierci samobójczej.
7. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka. 
8. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby.
9. Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję.
10. Zasady budowania kontaktu z dzieckiem w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty.
11. Dziecko w sytuacji straty rodziców, rodzice w sytuacji straty dziecka.
12. Zasady prowadzenia debriefingu. Zastosowanie, cele, procedury.
13. Terapia patologicznego procesu żałoby
14. Kryzys nadchodzącej śmierci w wyniku choroby – przekazywanie informacji osobie chorej.

Zjazd V 
Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień


1. Charakterystyka uzależnienia. 
2. Metody diagnozy uzależnień. 
3. Portret psychologiczny osoby uzależnionej.
4. Skutki uzależnienia od alkoholu. 
5. Kobiety i alkohol. 
6. Fazy uzależnienia. 
7. Mity związane z alkoholizmem. 
8. Zespoły związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu. 
9. Mechanizmy psychologiczne w uzależnieniu. 
10. Specyfika polskiego lecznictwa.
11. Metoda interwencji wobec osoby uzależnionej od alkoholu. 
12. Interwencja w sytuacji, gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu - możliwości.
13. Problemowe picie a uzależnienie. 
14. Testy przesiewowe. 
15. Skuteczne pomaganie w problemach związanych ze spożywaniem alkoholu. 
16. Picie alkoholu o niskim poziomie ryzyka szkód. 
17. Picie ryzykowne i szkodliwe – interwencja w kierunku ograniczania lub zaprzestania picia alkoholu. 
18. Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu. 
19. Zasady prowadzenia rozmów z osobą uzależnioną. 
20. Rozmowa z osoba tzw. współuzależnioną – zalecana strategia w pierwszym kontakcie. 
21. Opis innych środków psychoaktywnych. 
22. Skutki uzależnienia od narkotyków.
23. Rodzice młodych osób zażywających narkotyki/alkohol.
24. Pomoc dla rodziców – jest jednocześnie pomocą dla dzieci?
25. Co robić kiedy podejrzewasz dziecko o kontakt z narkotykami. 
26. Zagrożenia związane z internetem

Zjazd VI 
Interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy

1. Czym jest przemoc?
2. Rodzaje przemocy. 
3. Przemoc jako zjawisko cykliczne.
4. Skutki przemocy u ofiar małoletnich i dorosłych. 
5. Kim jest sprawca. 
6. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności. 
7. Dynamika zjawiska przemocy domowej. 
8. Zasady kontaktu z ofiarą przemocy. 
9. Prawo a ofiary przemocy.
10. Procedura Niebieskiej Karty. 
11. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej. 
12. Zasady kontaktu ze sprawcą przemocy.

Zjazd VII 
Interwencja kryzysowa w sytuacjach katastrofy i porwania zakładników


1. Charakterystyka doświadczenia traumatycznego. 
2. Charakterystyka kryzysów środowiskowych, katastrof.
3. Portret psychologiczny ofiar wydarzeń losowych. 
4. Reakcje psychologiczne uczestników na kryzysy środowiskowe i katastrofy.
5. Diagnoza ASD i PTSD. 
6. Identyfikacja zasobów radzenia sobie z sytuacją kryzysową osób dotkniętych katastrofą. 
7. Cele interwencji kryzysowej w sytuacji katastrofy. 
8. Selekcja poszkodowanych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz. 
9. Indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof. 
10. Zasady pomagania grupom i społecznościom. 
11. Proces debriefingu i defusingu.
12. Psychologia dynamiki napadów i porwań. 
13. Reakcje wpływające na podniesienie zagrożenia utraty życia. 
14. Techniki negocjacji ze sprawcą napadu lub porwania, strategie interwencji kryzysowej w sytuacji napadu lub porwania. 

Zjazd VIII 
Interwencja kryzysowa u ofiar mobbingu i agresji.  Stres i wypalenie zawodowe u pracowników interwencji kryzysowej. 


1. Zjawisko mobbingu i jego charakterystyka: 
a) objawy mobbingu, 
b) mobbing a stres,
c) mobbing a cechy organizacji,
d) formy mobbingu,
e) rodzaje mobbingu (poziomy, pionowy, pochyły), 
f) typologia sprawców, 
g) fazy mobbingu (faza wczesna z fazą rozszerzania się mobbingu; faza "stabilnego mobbingu", faza zaawansowana), 
h) postępowanie w przypadku mobbingu,
i) mobbing a prawo.
2. Zjawisko wypalenia zawodowego i jego charakterystyka – obraz wypalenia zawodowego i jego skutki dla osób pracujących z ludźmi: 
a) etapy wypalenia (etap "miesiąc miodowy", przebudzenie, szorstkość, wypalenie pełnoobjawowe, odradzanie się).
3. Przyczyny pojawienia się syndromu wypalenia zawodowego: 
a) czynniki indywidualne przyczyniające się do wypalenia zawodowego, 
b) czynniki interpersonalne przyczyniające się do wypalenia zawodowego,
c) czynniki organizacyjne przyczyniające się do wypalenia zawodowego,
d) specyfika pracy z klientem, 
e) wsparcie społeczne a zapobieganie wypaleniu zawodowemu, 
f) chroniczny stres.
4. Pracoholizm a wypalenie zawodowe: 
a) uzależnienie od pracy, 
b) objawy zdrowotne w uzależnieniu od pracy,
c) objawy wypalenia zawodowego (fizyczne, emocjonalne i behawioralne, rodzinne i społeczne, związane z pracą), 
d) poczucie braku kontroli,
e) negatywne myślenie,
f) utrata celu, sensu i energii, 
g) wyłączanie się z życia społecznego.
5. Stres w zawodach społecznych: 
a) definicje stresu (stresory, deprywacje, frustracje, sytuacje bolesne, sytuacje zagrożenia, sytuacje konfliktowe), 
b) fazy stresu biologicznego,
c) fazy stresu psychologicznego.
6. Wpływ osobowości i temperamentu na funkcjonowanie w warunkach stresu: 
a) osobowość a odporność,  
b) zasoby osobiste,
c) uważność,
d) asertywność, 
e) zdrowe związki, 
f) wszechstronność i integracja, 
g) wzór zachowania: typ A, typ B, typ C, 
h) poczucie koherencji,
i) objawy stresu na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i na poziomie organizacji.
7. Czy stres jest potrzebny, czyli o pozytywnych stronach stresu.
8. Jak można zarządzać własnym stresem: 
a) filozofia "work-life-balance", 
b) etapy prewencyjnego zarządzania stresem.
9. Wybrane techniki zarządzania stresem. 
10. Zarządzanie czasem i delegowanie zadań – zasada Eisenhowera.
11. Planowanie i wyznaczanie celów metodą SMART.

Zajęcia w Studium  Interwencji Kryzysowej prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w  swoim dorobku prowadzenie dziesiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i  szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykładowcy to  certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii  indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelni Wyższych,  pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

 

Trenerzy

Bernadetta WilczyńskaPsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne zdobywała w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu, gdzie pracowała z pacjentem cierpiącym na chorobę nowotworową. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie pacjentami są osoby dorosłe, młodzież i dzieci, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z pacjentami doświadczającym przemocy w rodzinie, oraz prowadzi terapię z dziećmi krzywdzonymi, molestowanymi i po traumie. Od 2008 roku odbywa szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę na bieżąco superwizuje u certyfikowanych psychoterapeutów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. 

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii pracuje z osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytucie Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytucie Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław.

Agnieszka Tekiela - psychoterapeuta, pedagog, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Prowadzi interwencję kryzysową, terapię ofiar i sprawców przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Pracuje z osobami dotkniętymi kryzysami uzależnień, kryzysami suicydalnymi, osobami po stracie oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych. Realizuje grupy wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się interwencją kryzysową oraz pomocą terapeutyczną. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Specjalistycznym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, oraz jako koordynator w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Eidos. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Terapeutycznej Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Anna Szczepińska - Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Magister psychologii i ekonomii. Ukończyła 3-letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz obecnie doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Trener szkoleń biznesowych i psychologicznych z ponad dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenie w pracy konsultanta, rekrutera, headhuntera w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym. Psychoterapeutka, doradca zawodowy i coach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, grup terapeutycznych oraz grup wsparcia. Jako konsultantka wspiera firmy także w zakresie doboru i zarządzania personelem, a także w zakresie pozyskiwania środków UE oraz jako doradca zawodowy służy w doborze ścieżki kariery. Założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA działającego przy Instytucie Psychologii we Wrocławiu.

Magdalena Sakowicz – psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji; specjalista pracy terapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przemocy. Ukończyła Szkołę Pomocy Psychologicznej we wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej, cykl szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej ze sprawcami i ofiarami przemocy organizowany przez Wrocławskie Centrum Zdrowia oraz Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od ośmiu lat prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz szkolenia w obszarze pomocy psychologicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra Patyk - psycholog, trener, terapeuta w nurcie Gestalt, doktorantka Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Certyfikowany interwent kryzysowy i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, prowadzony przez certyfikowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie również superwizuje własną pracę terapeutyczną i trenerską. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, postępowania z osobami dotkniętymi doświadczeniami traumatycznymi, diagnozy ASD i PTSD- dla specjalistów interwencji kryzysowej, psychologów, interwentów, służb medycznych, grup interdyscyplinarnych, policjantów. Długoletni pracownik oświaty i służby zdrowia. Realizowała projekty dedykowane kadrom medycznym, pracownikom administracji jak i również pracownikom urzędów i instytucji pośrednictwa pracy. Pracuje również jako trener, coach (coaching psychologiczny i biznesowy) i doradca zawodowy. Wykładowca akademicki na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tematyka prowadzonych przeze mnie, w większości autorskich warsztatów, dotyczy kształtowania kompetencji społecznych (komunikacja, stres, asertywność, rozwiązywanie konfliktów) zarządzania zasobami ludzkimi i leadership, autoprezentacji, technik aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowania, aspektów relacji z klientami oraz rozwoju osobistego. Jestem autorką publikacji dotyczących między innymi jakości życia i miłości partnerskiej.

OPINIE I KOMENTARZE