FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi edycja 2018 Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania edycja 2018 Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami Samouszkodzenia -diagnoza i terapia Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego. Zespół Aspergera - diagnoza i terapia Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI NAPAŚCI, GWAŁTU, PRZEMOCY SEKSUALNEJ. Diagnoza psychologiczna małych dzieci Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi edycja 2018 Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Wczesna interwencja terapeutyczna. Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach ... Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi. TSR Autyzm Terapia dzieci i nastolatków Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej Terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami. Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Terapia schematu. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary Mutyzm wybiórczy Genogram i jego zastosowanie w diagnozie Zachowania samobójcze Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo Behawioralnej Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018) Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018) Studium Psychologii Sądowej Zapraszamy! Studium Terapii Rodzin Zapraszamy Studium Interwencji Kryzysowej Zapraszamy! Studium Treningu i Terapii Grupowej Zapraszamy! Studium Diagnozy Psychologicznej Terapia poznawcza zaburzeń osobowości edycja 2018

Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin

Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze
Wyświetleń: 195
Numer ogłoszenia: 4866
widoczność 27 dni do końca wyświetlania (19 lipca 2018)
cena:
390 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-06-29
2018-06-29
Wrocław
z 5 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Terminy szkolenia: 29.06.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

Info o szkoleniu:

W trakcie szkolenia uczestnicy poszerzą swoja wiedzę dotycząca genogramu jako techniki. Praktycznie zapoznają się z zasadami przeprowadzania wywiadu, zastosowaniem genogramu. Szkolenie ma charakter warsztatowy - uczestnicy zaproszeni zostaną do pracy indywidualnej i grupowej nad przypadkami klinicznymi.

Program szkolenia:

1. Źródła genogramu jako techniki terapeutycznej.
2. Genogram jako mapa systemu rodzinnego.
3. Symbole genogramu – aspekt strukturalny.
4. Symbole genogramu – aspekt relacyjny.
5. Odszukiwanie wzorców rodzinnych na genogramie.
6. Rola wywiadu przy tworzeniu i analizie genogramu.
7. Wzorce relacje – relacje trójkąta.
8. Role w rodzinie.
9. Równowaga, odporność, adaptacja, zasoby rodziny.
10. Kliniczne zastosowanie genogramu.
11. Przykłady genogramów znanych osób.
12. Przypadki kliniczne.

 Wykładowca:

Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

OPINIE I KOMENTARZE