Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Miejscowość: Wrocław
Studium Terapii Par (Edycja Wiosna 2018)
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - XV Edycja (wiosna 2018)
Studium Psychologii Sądowej XVII Edycja (wiosna 2018)
Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018)
Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018)
Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018)
Studium Mediacji - XVII Edycja (wiosna 2018)
Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018)
Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018)
Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży
Metody i techniki pracy terapeutycznej
Zaburzenia seksualne kobiet i mężczyzna-
Metoda dialogu motywującego edycja 2018
Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin edycja wiosna
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania edycja 2018
Trening umiejętności wychowawczych z elementami terapii CBT
Zaburzenia osobowości borderline - diagnoza i psychoterapii
Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej by
Terapia psychologiczno-seksuologiczna dorosłych
Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych edycja 2018
Zaburzenia więzi u dzieci. RAD
Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego
Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS-P
Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży
Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne
Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego.
Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin
Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi
Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna.
Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania edycja 2018
Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi edycja 2018
Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami
Terapia poznawcza zaburzeń osobowości edycja 2018
Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży
Samouszkodzenia -diagnoza i terapia
Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami
Zespół Aspergera - diagnoza i terapia
Wczesna interwencja terapeutyczna.
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi edycja 2018
Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej
Terapia schematów dzieci, nastolatków i młodych dorosłych.
Kurs diagnozy psychologicznej. IDS Skala Inteligencji i Rozwoju .
Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II.
Kazirodztwo - rodzice jako sprawcy przemocy seksualnej
Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej 2018
Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia
Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym.
Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży.
Terapia poznawczo-behawioralna pary z problemem zaburzeń seksualnych.
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.
Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieży.
ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu.
Zaburzenia psychotyczne - diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna.
Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy.
Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny.
Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych.
Zastosowanie w praktyce narzędzi diagnozy neuropsychologicznej.
Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach.
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych - depresja, CHAD.
Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości.
Narzędzia psychologiczne w diagnozie funkcjonowania osobowości.
TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu.
Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych.
Terapia schematu.
Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT.
Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa.
Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji.
INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI NAPAŚCI, GWAŁTU, PRZEMOCY SEKSUALNEJ.
Diagnoza psychologiczna małych dzieci
Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach ...
Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych.
Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia.
Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym.
Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej.
Diagnoza psychologiczna małych dzieci.
Topschool
Miejscowość: Kraków
Reha Practice
Miejscowość: Bielsko-biała
GRUPA INS
Miejscowość: Warszawa
KIMZE Sp. Z O.O.
Miejscowość: Warszawa
PHU Technomex Sp. Z O.O.
Miejscowość: Gliwice
R&G Medical Consulting
Miejscowość: Sopot
Fundacja Przetrwać Cierpienie
Miejscowość: Katowice
NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymać wszystkie najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK