NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymywać najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK
SZKOŁA

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

O uczelni

List Rektora do przyszłych studentów

dramSzanowny kandydacie,

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy powstała w 2005 r. jako pierwsza niepaństwowa uczelnia medyczna w regionie. Kształcimy wyłącznie na kierunkach związanych z naukami o zdrowiu takimi jak: analityka medyczna, fizjoterapia i kosmetologia nowoczesna w ramach studiów I i II stopnia. Poza tym, prowadzimy studia podyplomowe związane merytorycznie z naszymi kierunkami w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Łodzi. Zależy nam, aby nasi absolwenci posiadali, oprócz wyższego wykształcenia, znakomitą wiedzę praktyczną, dlatego duży nacisk kładziemy na wyposażenie pracowni specjalistycznych, a przede wszystkim na praktyki zawodowe. Ponadto, zapewniamy praktyki kliniczne, które odbywają się w toku pracy szpitali oraz placówek rehabilitacyjnych. Priorytetem Uczelni jest praca w małych zespołach, co pozwala osiągać studentom lepsze efekty, jak i tworzy rodzinną atmosferę Uczelni.

W tym celu współpracujemy z najlepszymi szpitalami bydgoskimi, takimi jak 10.Wojskowy Szpital Kliniczny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii, Centrum Medyczne Gizińscy, wysokospecjalistycznymi laboratoriami w tym z Laboratorium Diagnostycznym GRUPA ALAB w Bydgoszczy oraz przychodniami specjalistycznymi. Zależy nam, aby studenci poznali najnowsze trendy oraz produkty, dlatego organizujemy wyjazdy na kongresy i targi dla specjalistów.

budynek SKKOprócz wymienionych powyżej instytucji Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu korzysta z nowoczesnej bazy fizjoterapeutycznej regionuze szczególnym uwzględnieniem doskonale wyposażonego Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA" w Inowrocławiu oraz Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami" w Ciechocinku posiadających, oprócz bazy rehabilitacyjnej, znakomitą bazę naukową i badawczą.

Szczególną opieką otaczamy studentów niepełnosprawnych oferując specjalne stypendia oraz ułatwienia w procesie edukacyjnym. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom seniorów w ramach Medycznego Uniwersytetu III Wieku.

W zabytkowym, stylowym budynku, przygotowaliśmy dla studentów nowoczesne sale wykładowe, pracownię anatomii i fizjologii, laboratorium chemiczne, bibliotekę z czytelnią, oraz pracownie kosmetyczne i fizjoterapeutyczne. W ramach podpisanych porozumień korzystamy również z bazy Policealnych Szkół Medycznych oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Bydgoszczy słynących z profesjonalnych pracowni fryzjerskich.

Zapraszam serdecznie wszystkich, którym zależy na perspektywicznym wykształceniu i pracyw branży medycznej i naukach o zdrowiu.

podpis

 

 

 

WYŻSZA SZKOŁA NAUK O ZDROWIU W BYDGOSZCZY

REKTORAT
ul. Jagiellońska 4
85-067 Bydgoszcz
tel. 513 011 492
e-mail: sekretariat@wsnoz.pl

STUDIA PODYPLOMOWE
tel. 601 395 994
e-mail: podyplomowe@skk.pl

SZKOLENIA
tel. 533 276 001
e-mail: szkolenia@skk.pl

Lista kierunków:

Licencjat: Kosmetologia Nowoczesna
Magisterskie: Kosmetologia Nowoczesna
Jednolite magisterskie: Fizjoterapia (w przygotowaniu)
Studia podyplomowe: szeroki wybór specjalistycznych studiów podyplomowych realizowanych w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Łodzi - spis dostępny na stronie www.wsnoz.pl.

Strona internetowa: www.wsnoz.pl
Facebook: www.facebook.com/wsnoz

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Zyśk
Dział Promocji WSNoZ
ul. Jagiellońska 4,
85-067 Bydgoszcz
T: 500 834 147
E: promocja@wsnoz.pl

ZDJĘCIA