NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymywać najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK
SZKOŁA

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

* studia I° licencjackie stacjonarne - 3-letnie (6 semestralne)
* studia II° magisterskie stacjonarne - 2-letnie (4 semestralne)

* studia I° licencjackie niestacjonarne (płatne, czesne semestralnie) - 3-letnie (6 semestralne)
* studia II° magisterskie niestacjonarne (płatne, czesne semestralnie) - 2-letnie (4 semestralne)

ZDJĘCIA