FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi Wprowadzenie do Dialogu Motywującego Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Psychoterapia jędzących za duzo NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZABURZEŃ PAMIĘCI Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Tajemnice okaleczonego soma i psyche; SOPOT Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej dysfunkcji Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego Psychologia i psychopatologia rozwojowa Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej

Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowość przemocy i jej skutków, zapoznanie z zasadami pomagania osobom doświadczającym przemocy i wybranymi metodami pracy terapeutycznej.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 62
Numer ogłoszenia: 4961
widoczność 5 dni do końca wyświetlania (23 marca 2018)
cena:
620 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2019-04-13
2019-04-14
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Składnie kawałków życia na nowo – psychoterapia osób doświadczających przemocy

Prowadzący szkolenie:

mgr Maria Kasprowicz

Psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta systemowy, nauczyciel terapii systemowej. Specjalista w zakresie psychotraumatologii (DeGPT – Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii). Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną, łącząc podejście systemowe i narracyjne. Rozwija praktykę w zakresie pracy konsultacyjnej i terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na wielowymiarowość przemocy i jej skutków, zapoznanie z zasadami pomagania osobom doświadczającym przemocy i wybranymi metodami pracy terapeutycznej. W pracy integruję elementy terapii systemowej, terapii narracyjnej oraz terapii traumy.

Dodatkowo, szkolenie uzupełnione jest o prawne aspekty pomocy w kontekście przemocy, omawiane przez prawnika współpracującego z Prowadzącą szkolenie.

Forma zajęć

Szkolenie będzie składało się zarówno z wykładów, dyskusji, jak i aktywnego ćwiczenia nowych umiejętności.

Program szkolenia

 1. Wielowymiarowość zjawiska przemocy i jej skutków.
 2. Użyteczność podejścia narracyjnego w pracy z osobami doświadczającymi przemocy
 3. Podstawowe elementy psychoterapii – stabilizacja, obszar bezpieczeństwa, zasoby, poczucie wpływu, sprawczości.
 4. Narracyjne praktyki pozwalające budować obszar bezpieczeństwa.
 5. Praca z ciałem – ważny element w radzeniu sobie ze skutkami doświadczenia przemocy.
 6. Znaczenie pomocy systemowej dla osób doświadczających przemocy.
 7. Prawne aspekty pomocy osobom doświadczającym przemocy:
  • formy i sposoby niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przez instytucje prawne.
  • instytucjonalne ograniczenia psychoterapeutów w niesieniu pomocy ofiarom przemocy domowej.
  • prowadzenie psychoterapii w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  • ochrona dziecka i osób niepełnosprawnych w procedurze niebieskiej karty.

Termin szkolenia

13,14 kwietnia 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 20 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 8:00 – 17:00

Koszt szkolenia

620 PLN

OPINIE I KOMENTARZE