FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Pacjent z zespołem zaburzeń więzi Wprowadzenie do Dialogu Motywującego Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Psychoterapia jędzących za duzo NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZABURZEŃ PAMIĘCI Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Tajemnice okaleczonego soma i psyche; SOPOT Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej dysfunkcji MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego Psychologia i psychopatologia rozwojowa Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy

Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy na temat specyficznych trudności dzieci doświadczających traumy (krzywdzenie, wykorzystywanie seksualne) umieszczonych w rodzinie zastępczej

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 126
Numer ogłoszenia: 4907
widoczność 7 dni do końca wyświetlania (25 marca 2018)
cena:
480 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2019-02-09
2019-02-10
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej

Prowadzący szkolenie:

mgr Maria Keller–Hamela

Psycholog kliniczny, wiceprezeska zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN).

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy na temat specyficznych trudności dzieci doświadczających traumy (krzywdzenie, wykorzystywanie seksualne) umieszczonych w rodzinie zastępczej; rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów traumy; nabycie umiejętności podejmowania różnych form kontaktu z dzieckiem pozwalających na odreagowanie traumy oraz ćwiczenie umiejętności wzmacniania stabilizacji dziecka w nowym środowisku.

Forma zajęć

Zajęcia będą miały charakter pracy warsztatowej wzbogaconej mini wykładami. Ilustrowane będą analizą przypadków, opartą na doświadczeniu i praktyce zawodowej osób prowadzących zajęcia i uczestników.

Program szkolenia

  1. Charakterystyka form krzywdzenia i ich wpływ na rozwój dziecka
  2. Konsekwencje urazów psychicznych i fizycznych na rozwój dziecka – portret psychologiczny Objawy charakterystyczne dla traumy chronicznej
  3. Trauma relacyjna – style przywiązania
  4. Czynniki predyscynujące do wystąpienia zaburzeń u dzieci po doświadczeniach traumatycznych
  5. Budowanie resilience u dzieci jako strategia pomagania.
  6. Wybrane metody pracy z dzieckiem
  7. Specyficzne trudności w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
  8. Rola rodziców zastępczych w łagodzeniu skutków ostrych zdarzeń urazowych
  9. Analiza przypadków wnoszonych przez uczestników szkolenia

Termin szkolenia

9,10 lutego 2019
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

480 PLN

OPINIE I KOMENTARZE