FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018) Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018) INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI NAPAŚCI, GWAŁTU, PRZEMOCY SEKSUALNEJ. Diagnoza psychologiczna małych dzieci Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach ... Zaburzenia seksualne kobiet i mężczyzna- Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin Metody i techniki pracy terapeutycznej Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin edycja wiosna Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży Trening umiejętności wychowawczych z elementami terapii CBT Metoda dialogu motywującego edycja 2018 Terapia psychologiczno-seksuologiczna dorosłych Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Zaburzenia osobowości borderline - diagnoza i psychoterapii Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania edycja 2018 Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych edycja 2018 Zaburzenia więzi u dzieci. RAD Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS-P Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego. Terapia poznawcza zaburzeń osobowości edycja 2018 Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi edycja 2018 Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania edycja 2018 Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami Samouszkodzenia -diagnoza i terapia Zespół Aspergera - diagnoza i terapia Wczesna interwencja terapeutyczna. Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi edycja 2018 Kazirodztwo - rodzice jako sprawcy przemocy seksualnej Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej Terapia schematów dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II. Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej 2018 Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Terapia schematu. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości. Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych - depresja, CHAD. Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Zastosowanie w praktyce narzędzi diagnozy neuropsychologicznej. Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej by

Narzędzia psychologiczne w diagnozie funkcjonowania osobowości.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej pt.: Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie funkcjonowania osobowości u osób dorosłych.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Psychologia
Wyświetleń: 90
Numer ogłoszenia: 4977
widoczność ogłoszenie dostępne do wyczerpania miejsc
cena:
390 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-05-05
2018-05-05
Wrocław
z 10 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Termin szkolenia: 05.05.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP - ul. Dyrekcyjna 37/47, Wrocław

Info o szkoleniu:

Na szkoleniu będą przedstawione zasady posługiwania się narzędziami psychologicznymi mającymi zastosowanie w diagnozie funkcjonowania osobowości człowieka dorosłego. Prowadząca szkolenie w sposób praktyczny przedstawi metodologię badań psychologicznych, wybór narzędzi, zasady interpretacji wyników testów, oraz zasady sporządzania opinii pisemnych o badanym. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Program szkolenia:
1. WPROWADZENIE: na czym polega diagnoza psychologiczna, jak określić cel i zakres badania, uprawnienie psychologa i pacjenta/klienta
2. WYBÓR NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH: jak dokonać wyboru i czym kierować się przy wyborze poszczególnych metod.
3. OMÓWIENIE WYBRANYCH NARZĘDZI BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO (TESTÓW) WYKORZYSTYWANYCH W DIAGNOZIE OSOBOWOŚCI:
a) EPQ-R
b) IVE
c) FCZ-KT
d) STAI
e) PTS
f) SES (skala samooceny Rosenberga)
g) MSEI (wielowymiarowy kwestionariusz samooceny)
h) NEO-FFI
i) NEO-PI-R
j) BHI-12 (kwestionariusz nadziei podstawowej)
k) KNS (kwestionariusz nadziei na sukces)
-omówienie podstaw teoretycznych testów,
-omówienie budowy testów,
-przeprowadzenie badania testem (ćwiczenia),
-obliczanie wyników,
-stawianie hipotez na podstawie wyników i obserwacji podczas badania
4. OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW – opracowanie wyników, opis wyników poszczególnych testów, przygotowanie opinii psychologicznej w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i społecznego osoby badan

Wykładowca:

Anna Sałęga-Wróbel - doświadczony psycholog, kwalifikowany do diagnozy i terapii neuropsychologicznej, psycholog transportu, psychoterapeuta, nauczyciel mianowany. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalszą wiedzę zdobywała kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, psychoprofilaktyki i neuropsychologii. Obecnie doskonali umiejętności terapeutyczne w ramach kursu psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Eriksonowski. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną. Pomaga młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspiera dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

OPINIE I KOMENTARZE