FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI NAPAŚCI, GWAŁTU, PRZEMOCY SEKSUALNEJ. Diagnoza psychologiczna małych dzieci Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach ... Zaburzenia seksualne kobiet i mężczyzna- Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin Metody i techniki pracy terapeutycznej Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin edycja wiosna Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży Trening umiejętności wychowawczych z elementami terapii CBT Metoda dialogu motywującego edycja 2018 Terapia psychologiczno-seksuologiczna dorosłych Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Zaburzenia osobowości borderline - diagnoza i psychoterapii Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania edycja 2018 Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych edycja 2018 Zaburzenia więzi u dzieci. RAD Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS-P Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego. Terapia poznawcza zaburzeń osobowości edycja 2018 Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi edycja 2018 Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania edycja 2018 Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami Samouszkodzenia -diagnoza i terapia Zespół Aspergera - diagnoza i terapia Wczesna interwencja terapeutyczna. Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi edycja 2018 Kazirodztwo - rodzice jako sprawcy przemocy seksualnej Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej Terapia schematów dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II. Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej 2018 Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Terapia schematu. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości. Narzędzia psychologiczne w diagnozie funkcjonowania osobowości. Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych - depresja, CHAD. Zastosowanie w praktyce narzędzi diagnozy neuropsychologicznej. Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej by Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018) Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018)
KURS

Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej pt.: Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży - zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dyssocjalne, zachowania agresywne.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Psychologia
Wyświetleń: 52
Numer ogłoszenia: 4973
widoczność ogłoszenie dostępne do wyczerpania miejsc
cena:
390 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-03-10
2018-03-10
Wrocław
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Termin szkolenia: 10.03.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP - ul. Dyrekcyjna 37/47, Wrocław

Info o szkoleniu:

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii mające zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania opozycyjno-buntownicze, dyssocjalne czy agresywne. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi.

Program szkolenia:

1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Czynniki biologiczne, psychospołeczne.
2. Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży.
3. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym- charakterystyka.
4. Zaburzenia hiperkinetyczne.
5. Zaburzenia zachowania (zachowania dyssocjalne, agresywne, buntownicze)
a) ograniczone do środowiska rodzinnego,
b) z nieprawidłowym procesem socjalizacyjnym,
c)z prawidłowym procesem socjalizacji,
d) zaburzenia opozycyjno-buntownicze.
6. Mieszane zaburzenia zachowania i emocji.
7. Metody terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. Terapia rodzin.
8. Terapia behawioralna i poznawcza. Techniki ekspresyjne w psychoterapii. Treningi samokontroli i treningi umiejętności.
9. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
10. Analiza przypadków.
 

Wykładowca:

Bernadetta Wilczyńska - psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne zdobywała w Dolnośląskim Centrum Onkologicznycm we Wrocławiu, gdzie pracowała z pacjentem cierpiącym na chorobę nowotworową. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie pacjentami są osoby dorosłe, młodzież i dzieci, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z pacjentami doświadczającym przemocy w rodzinie, oraz prowadzi terapię z dziećmi krzywdzonymi, molestowanymi i po traumie. Od 2008 roku odbywa szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę na bieżąco superwizuje u certyfikowanych psychoterapeutów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

OPINIE I KOMENTARZE