FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
Numer firmy: 529
Telefon kontaktowy: 225041288
Adres: Dorodna 105/16
Kod pocztowy: 03-195
Miejscowość: Warszawa
Strona internetowa: http://www.ptn.nuclear.pl
Brak danych
OPIS
 

Za podstawowe statutowe cele Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego przyjęto:

  • Działanie na rzecz bezpiecznego wykorzystywania dla dobra społe­­czeń­stwa zjawisk, procesów i technik jądrowych, zwanych atomistyką, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii, rozwoju przemysłu i rol­nic­twa, oraz ochrony zdrowia i środowiska natural­nego,
  • Inicjowanie i popieranie działalności naukowej i technicznej we wszyst­kich dziedzinach atomistyki,
  • Obiektywne informowanie społeczeństwa o warun­kach bezpiecz­nego wykorzystywania zjawisk, proce­sów i technik jądrowych.