FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Centrum Edukacji i Aktywności Fizycznej HOLISTIC

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Centrum Edukacji i Aktywności Fizycznej HOLISTIC
Numer firmy: 2074
Telefon kontaktowy: 537111228
Adres: Warszawska 81
Kod pocztowy: 35-230
Miejscowość: Rzeszów
Strona internetowa: http://www.centrumholistic.pl
Profil firmy: Dietetyka Fizjoterapia Dla lekarzy Masaż Inne
Brak danych
OPIS

    Szeroko rozpowszechniona definicja zdrowia zaproponowana przez WHO ujmuje je jako całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Te trzy aspekty zdrowia uznawane są jako nierozdzielne. Z pasją i zaangażowaniem podejmujemy wszelkie działania mające na celu poprawę lub utrwalenie dobrego stanu zdrowia poprzez edukację, aktywność fizyczną i kształtowanie nawyków związanych ze zdrowiem.

Nasza oferta szkoleniowa, kierowana jest do specjalistów zajmujących się podnoszeniem jakości życia m in. fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów, pedagogów, lekarzy, opiekunów socjalnych pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę i uzyskać nowe kwalifikacje, ale też zainteresowanych odbiorców indywidualnych i instytucji. Wiedza przekazywana jest przez kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów dzięki czemu gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny. Na bieżąco poszerzamy naszą ofertę szkoleniową starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom (oferta szkoleń w zakładce szkolenia).

Placówka wpisana jest do CEIDG oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Rzeszowie pod numerem: 2.18/00095/2014.

Placówka wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie pod numerem 64-000073-001

Aktywność fizyczna powoduje wymierne korzyści zdrowotne w odniesieniu do otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy, nowotworów, osteoporozy . To jeden z elementów wspomagających profilaktykę tzw. chorób cywilizacyjnych.

W naszym Centrum prowadzimy  też zajęcia ruchowe dla osób chcących poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną oraz gimnastykę korygującą wady postawy.

Gimnastyka w postaci wszechstronnych ćwiczeń fizycznych, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń zdrowotnych występujących często u osób starszych prowadzona jest z pełną fachowości pod okiem fizjoterapeuty i mgr wychowania fizycznego (oferta w zakładce zajęcia ruchowe).

Zachęcamy Państwa do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

Inwestuj w swoje kwalifikacje! Inwestuj w swoje zdrowie!