FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia Wczesna interwencja terapeutyczna. Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami Terapia poznawcza zaburzeń osobowości edycja 2018 Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi edycja 2018 Diagnoza psychologiczna małych dzieci Kazirodztwo - rodzice jako sprawcy przemocy seksualnej Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej 2018 INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI NAPAŚCI, GWAŁTU, PRZEMOCY SEKSUALNEJ. Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej Samouszkodzenia -diagnoza i terapia Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach ... Zespół Aspergera - diagnoza i terapia Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania edycja 2018 Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego. Zaburzenia osobowości borderline - diagnoza i psychoterapii Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania edycja 2018 Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi edycja 2018 Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Terapia psychologiczno-seksuologiczna dorosłych Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin Trening umiejętności wychowawczych z elementami terapii CBT Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami Zaburzenia więzi u dzieci. RAD Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS-P Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych edycja 2018 Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej by Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. szkolenie pt." Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania Szkolenie pt." Zaburzenia osobowości borderline Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie szkolenie pt." Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin." Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018) Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018) Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości. Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. Narzędzia psychologiczne w diagnozie funkcjonowania osobowości. TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Terapia schematu. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Metody i techniki pracy terapeutycznej Metoda dialogu motywującego edycja 2018 Zaburzenia seksualne kobiet i mężczyzna- Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin edycja wiosna

Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży

Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze
Wyświetleń: 214
Numer ogłoszenia: 4863
widoczność 29 dni do końca wyświetlania (20 maja 2018)
cena:
390 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-06-15
2018-06-15
Wrocław
z 5 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Terminy szkolenia: 15.06.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

Info o szkoleniu:

Program szkolenia oparty został między innymi na badaniach i metodach pracy Bandury i Goldsteina (Instytut Badań Agresji), przybliża zjawisko agresji i przemocy, jego źródła, przyczyny i praktyczne rozwiązania sytuacji problemowych do zastosowania we własnej pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia omówiony zostanie kompleksowy model przeciwdziałania agresji, zawierający komponentę behawioralną, poznawczą i emocjonalną. Program ten wysoko oceniany jest przez praktyków i najczęściej wykorzystywany w pracy w szkołach, ośrodkach wychowawczych i terapeutycznych.

Program szkolenia:

1. Czym jest agresja?
 2. Rodzaje agresji.
3. Źródła i przyczyny agresji.
4. Uczenie się i modelowanie agresji.
5. Skutki zachowań agresywnych.
6. Sposoby przeciwdziałania agresji.
7. Efektywne i nieefektywne strategie interwencji. Dostosowanie interwencji do rodzaju agresji.
8. Trening radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi.
9. Deficyty behawioralne u osób agresywnych.
10. Trening umiejętności prospołecznych. Modelowanie. Odgrywanie ról. Informacje zwrotne. Transfer treningu - utrwalenie wyuczonych umiejętności i wykorzystanie w nowych sytuacjach.
11. Deficyty emocjonalne u osób agresywnych.
12. Trening radzenia sobie ze złością i gniewem. Podwyższenie poziomu samokontroli. Ćwiczenia ekspresji emocji.
13. Deficyty poznawcze u osób agresywnych.
14. Trening wnioskowania moralnego. Stadia wnioskowania moralnego. Opóźnienie rozwoju społeczno- moralnego. Procedury treningu wnioskowania moralnego.
15. Radzenie sobie z oporem w zmianie zachowania.
16. Motywacja zmiany.
17. Wzmacnianie wyuczonych postaw.

 Wykładowca:

Malwina Szczygłowska-Hołubowicz - psycholog, psychoterapeutka, specjalistka z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Specjalistka z zakresu aktywizacji zawodowej, dziennikarka. Prowadzi terapię pacjentów cierpiących z powodu: zaburzeń lękowych, psychosomatycznych, nastroju, osobowości. Udziela wsparcia psychologicznego ofiarom mobbingu i przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Towarzyszy pacjentom, którzy odczuwają objawy wypalenia zawodowego oraz poszukują motywacji do działania, zmian w swoim życiu oraz dążą do samorozwoju. Młodzież wspiera w pokonywaniu kryzysów rozwojowych, a rodzicom pomaga zrozumieć ich dzieci. Prowadzi również terapię rodzin w kryzysie, związanym z niepełnosprawnością dziecka oraz dotkniętych żałobą po stracie dziecka lub innego członka rodziny. Pracuje długoterminowo z dziećmi dotkniętymi autyzmem, zespołem Aspergera czy ADHD. Prowadzi terapię głównie w nurcie psychodynamicznym, przy czym nie boi się łączyć innych nurtów psychoterapeutycznych w swojej pracy, głównie behawioralno - poznawczych i humanistyczno - egzystencjalnych. Fascynuje się psychodramą i terapią gestalt. Stypendystka Virginia Institute of Applied Science and Technology w Miami, gdzie doktoryzuje się z zakresu psychoterapii pacjentów geriatrycznych. Ma na koncie wiele artykułów naukowych o tematyce psychologicznej i psychiatrycznej, m.in. "Weryfikacja Freudowskiej koncepcji marzeń sennych", "Depresja u młodzieży w wieku dojrzewania. Płeć jako wyznacznik częstszych objawów depresji młodzieńczej", "Pawłowizm w ujęciu Profesora Tadeusza Bilikiewicza" oraz recenzja książki Michała Musielaka „Heliodor Święcicki (1854-1923) w Kwartalniku Historii Nauki i Techniki

OPINIE I KOMENTARZE