FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Terapia schematu. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Zaburzenia seksualne u kobiet - pochwica i dyspareunia Wczesna interwencja terapeutyczna. Metody i techniki pracy Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży- zachowania problemowe Tiki - praca z dziećmi i rodzinami Terapia poznawcza- zaburzenia osobowoći Terapia poznawcza schizofrenii Conners 3- Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD ZAburzenia lękowe u dzieci- diagnoza i terapia Diagnoza i terapia dzieci Studium Terapii Poznawczo Behawioralnej Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018) Studium Terapii Par- II Edycja STUDIUM Psychologii Sądowej –XVIII Edycja ! STUDIUM Interwencji Kryzysowej- XXIII Edycja ! Interwencja Kryzysowa- Studium Psychologia Sądowa- Studium TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu.

Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018)

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na XXIII edycję Studium Terapii Rodzin.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Psychologia
Wyświetleń: 434
Numer ogłoszenia: 4824
widoczność ogłoszenie dostępne do wyczerpania miejsc
cena:
4000 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-10-06
2019-06-16
Wrocław
z 10 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
ZDJĘCIA
OPIS

Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z rodziną (budowanie kontraktu terapeutycznego z rodziną, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z genogramem). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w systemowej terapii rodzin, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia rodzin. Absolwenci studium STR uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii rodzin.

 

MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
Uczestnicy Studium Psychologii Sądowej po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują świadectwo ukończenia Studium Psychologii Sądowej wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 20012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy biegłych psychologów sądowych przy sądach rejonowych i okręgowych. Absolwenci Studium Psychologii Sądowej zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy w instytucjach współpracujących z sądownictwem w zakresie diagnozy i opiniowania, przesłuchiwania, uczestnictwa w trakcie rozpraw sądowych. Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo może być także włączone w poczet innych szkoleń z zakresu diagnozy i psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Adresatami Studium Terapii Rodzin są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

Program

Zjazd I 
Systemowa terapia rodzin - wprowadzenie do problematyki. 
1. Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny. 
2. Funkcje rodziny. 
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie. 
4. Cykl życia rodziny. 
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe. 
6. Wzorce relacji w rodzinie. 
7. Rodzina i kryzys. Rodzaje kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie. 
8. Rozwój terapii rodzin. Strukturalna terapia rodzin (podejście Minuchina). Strategiczna terapia rodzin. 
9. Zastosowanie terapii rodzin. 
 
Zjazd II 
Systemowa terapia rodzin - komunikacja w rodzinie. 
1. Komunikacja w rodzinie. 
2. Systemowa funkcja zachowań objawowych w kontekście faz cyklu życia rodziny. 
3. Procesy emocjonalne w rodzinie (podejście Bowena). 
4. Etos rodzinny, mity i rytuały rodzinne, pojęcie lojalności. 
5. Przekazy międzypokoleniowe i proces delegowania. 
6. Strategie rodzinne. 
 
Zjazd III 
Systemowa terapia rodzin - umiejętności psychoterapeutyczne. 
1. Kontakt pacjent-terapeuta. Charakterystyka procesu terapeutycznego. 
2. Zasady prowadzenia wywiadu z rodziną. Diagnoza rodziny. 
3. Kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin. Formułowanie celu terapii. 
4. Zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej. 
5. Główne zasady pracy z rodziną. Charakterystyka procesu terapii rodzin. 
6. Typy klientów w terapii. 
7. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). 
8. Neutralność, cyrkularność. 
9. Koterapia i zespół terapeutyczny. 
10. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby,pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe). 
 
Zjazd IV 
Systemowa terapia rodzin - terapia dzieci i młodzieży.  
1. Diagnoza funkcjonowania rodziny. 
2. Praca z geneogramem rodziny. 
3. Wzorce funkcjonowania w rodzinie. 
4. Spojrzenie ekologiczne na dziecko i jego symptomy. 
5. Poszukiwanie zasobów i rozwiązań. 
6. Charakterystyka problemów dzieci i młodzieży: problemy wieku rozwojowego, zaburzenia zachowania CD/ADHD, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia nastroju i próby suicydalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne. 
7. Kontrakt terapeutyczny z rodziną. 
8. Formułowanie hipotez. 
9. Techniki i metody pracy terapeutycznej z rodziną z dzieckiem (komunikacja, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii). 
10. Praca superwizyjna. 
 
Zjazd V 
Systemowa terapia rodzin - terapia zaburzeń odżywiania.  
1. Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania - anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się. 
2. Diagnostyka zaburzeń odżywiania się. 
3. Perspektywa rodzinna, a pojawienie się zaburzeń odżywiania się. 
4. Rozumienie problemów w anoreksji i bulimii. 
5. Diagnoza rodziny. Konstruowanie hipotez. Praca z genogramem. Komunikacja w rodzinie. 
6. Charakterystyka funkcjonowania rodziny „anorektycznej”. 
7. Charakterystyka funkcjonowania rodziny „bulimicznej”. 
8. Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej. 
9. Terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się. 
10. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się. 
11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania. 
12. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej pacjentów z bulimia i anoreksją. 
13. Superwizja. 
 
Zjazd VI 
Systemowa terapia rodzin - przemoc i uzależnienia. 
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - przemoc i uzależnienia w rodzinie. 
2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji uzależnienia. 
3. Zjawisko przemocy w rodzinie - charakterystyka problemu. 
4. Tworzenie map systemów rodzinnych - genogramy. 
5. Wzorce rodziny. 
6. Komunikacja w rodzinie. 
7. Interpretacja struktury rodziny. 
8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 
9. Rola symptomów. 
10. Rodzaje zleceń w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy. 
11. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia. 
12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia. 
13. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 
14. Superwizja. 
 
Zjazd VII 
Systemowa terapia rodzin - rozwód, adopcja, rodzina zrekonstruowana.  
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - konflikty małżeńskie, rozwód. 
2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji rozwodu. 
3. Fazy rozwodu. Konsekwencje rozwodu - dzieci i dorośli. 
4. Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i rodzin zrekonstruowanych. 
5. Zmiany w rodzinie.
6. Tworzenie map systemów rodzinnych - genogramy. 
7. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny. 
8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 
9. Konflikty. 
10. Funkcja symptomów.
11. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe. 
12. Cykl życia rodzinnego. 
13. Podstawowe zasady i założenia w terapii par. 
14. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej. 
15. Rodzaje zleceń w terapii rodziny. 
16. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej. 
17. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 
18. Superwizja. 
 
Zjazd VIII 
Systemowa terapia rodzin - strata i żałoba w rodzinie.  
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - strata i żałoba w rodzinie. 
2. Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia. 
3. Reakcje na stratę, mechanizmy obronne w procesie żałoby. 
4. Funkcjonowanie rodziny w straty żałoby. 
5. Nieprzeżyta żałoba i jej konsekwencje - dzieci i dorośli. Przerwana żałoba, zaprzeczenie straty. 
6. Podejście transgeneracyjne: znaczenie rodziny pochodzenia, poprzednich pokoleń. 
7. Mity rodzinne, przekazy trans generacyjne w rodzinie. 
8. Rytuały i symbole. 
9. Praca z genogramem.
10. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji straty i żałoby. 
11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w sytuacji żałoby. 
12. Technika „zoperacjonalizowanej żałoby”. 
13. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej. 
14. Superwizja. 
 
Zjazd IX
 
Systemowa terapia rodzin - zaburzenia psychiczne. 
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami - zaburzenia psychiczne. 
2. Systemowe rozumienie zaburzeń lękowych. 
3. Systemowe rozumienie zaburzeń depresyjnych. 
4. Systemowe rozumienie zaburzeń psychotycznych. 
5. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji zaburzeń psychicznych. 
6. Społeczny konstrukcjonizm. 
7. Tworzenie map systemów rodzinnych- genogramy. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe. Cykl życia rodzinnego. 
8. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny. 
9. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe. 
10. Funkcja symptomów. 
11. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w leczeniu zaburzeń psychicznych. 
12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w leczeniu zaburzeń psychicznych. 
13. Interwencja systemowa. 
14. Podejście narracyjne - eksternalizacja problemu, skracanie czasu, pytania komplementarne, podważanie wyobrażeń społecznych, karykatura i seriale rodzinne. 
15. Case study - praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej . 
16. Superwizja.
 
 
Trenerzy
Zajęcia w Studium Terapii Rodzin prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dziesiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak również szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykładowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelni Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

Agnieszka Juszczyk - psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Małgorzata Osipczuk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin i par w ujęciu systemowym z problemem przemocy, uzależnień, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. W pracy zawodowej związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - oddział stacjonarny długoterminowy dla osób uzależnionych od narkotyków w Toruniu, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Oławie, Stowarzyszeniem INTRO. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Rafał Pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.

Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.
OPINIE I KOMENTARZE