FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Tajemnice okaleczonego soma i psyche; SOPOT Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej dysfunkcji Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego Psychologia i psychopatologia rozwojowa Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP

Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT

Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 618
Numer ogłoszenia: 4101
widoczność 7 dni do końca wyświetlania (03 marca 2018)
cena:
650 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-10-26
2018-10-28
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym - szkolenie w Sopocie

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Dzieci, które słabiej posługują się słowem, gorzej nazywają swoje doświadczenia i emocje, wyrażają się poprzez ciało i działanie (albo wycofanie się z działania). Przyzwyczajeni do kontaktu werbalnego, zadomowieni w języku, możemy mieć problemy z odczytaniem ich pozasłownych komunikatów. Dodatkowo, zjawiska, które tak wyraziście wyrażają dzieci – bezpośredniej, mało symbolicznej, cielesnej i behawioralnej reakcji na dyskomfort, napięcie, poczucie przeciążenia i nie radzenia sobie, obserwujemy również u klientów dorosłych. Część z nich staje się prawdziwymi „ekspertami” od wyrażania nie wprost swoich stanów psychicznych, kamuflowania cierpienia psychicznego objawami pochodzącymi z ciała. Jaka jest historia tej dziwnej formy ekspresji cierpienia? Jak można rozumieć dzieci, które poprzez ciało i zachowanie próbują nam coś „powiedzieć”? Jak im pomóc, aby w przyszłości potrafiły bardziej wprost kontaktować się ze swoimi emocjami i nie musiały używać masek dla wyrażenia smutku czy lęku? Na te pytania będzie próbowało odpowiedzieć szkolenie, poświęcone jednemu z najbardziej fascynujących zjawisk psychologii rozwojowej i psychopatologii – pogmatwanym relacjom między ciałem i emocjami.Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny. Wskaże metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 1. Dziecięce sposoby wyrażania stanów emocjonalnych – somatyzacje, wyrażanie emocji w działaniu
 2. Związki między ciałem a psychiką. Pacjenci, którzy łatwiej „wyrażają się” poprzez ciało/objawy somatyczne. Rodzaje zaburzeń występujących pod postacią somatyczną (zaburzenia hipochondryczne, zaburzenia wegetatywne, dysocjacyjne zaburzenia ruchu i inne zaburzenia dysocjacyjno-konwersyjne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenia, choroby psychosomatyczne, zespół Münhausena) – implikacje praktyczne
  Biologia zjawiska – układ wegetatywny i jego pobudzenie (przyspieszenie akcji serca, poty, drżenie, biegunki). Znaczenie przewlekłego i ostrego stresu.

  Wpływ poważnych traum na dziecko. Jak zachowuje się i jak funkcjonuje dziecko straumatyzowane?
 3. Somatyczne i behawioralne maski lęku i depresji (depresyjności) u dzieci
  Nadpobudliwość psychoruchowa to nie tylko ADHD. Problemy diagnostyczne i różnicowe. Jakie emocje, problemy, zjawiska rodzinne wyrażają się poprzez nadpobudliwe i impulsywne zachowanie dziecka?

  Dzieci wycofane, lękowe, zalegające w domu, apatyczne – co wyrażają swoim „wycofanym” zachowaniem?

  Uzależnienie od Internetu, gier, telefonu komórkowego a stan psychiczny. Jakie są związki między wymienionymi objawami a trudnościami funkcjonowania dziecka?
 4. Regulacja emocji u dziecka – kluczowe pojęcia, rozumienie, mechanizmy „zdrowe” i „patologiczne”, wspieranie rozwoju emocjonalności dzieci
 5. Zdolność do symbolizacji – zmiany w toku rozwoju, zakłócenia procesu symbolizacji stanów psychicznych.
 6. „Rodzina psychosomatyczna” – rozumienie zjawiska, wskazówki do pracy terapeutycznej.
 7. Dlaczego dziecko często chorujące powinno mieć psychoterapię?
 8. Jak pomagać dzieciom, które wyrażają swoje trudności emocjonalne poprzez ciało i zachowanie?

  Studium przypadków.
 9. Superwizja typu grupy Balinta – superwizja grupowa procesów terapeutycznych

Termin szkolenia

26,27,28 października 2018
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15.30 – 19.00
Sobota 9 – 19.00
Niedziela 9 – 19.00

Koszt szkolenia

650 PLN

OPINIE I KOMENTARZE