FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Tajemnice okaleczonego soma i psyche; SOPOT Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej dysfunkcji Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego Psychologia i psychopatologia rozwojowa Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP

SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z przeprowadzaniem oraz interpretacją testu WAIS-R(PL)

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 433
Numer ogłoszenia: 4152
widoczność 7 dni do końca wyświetlania (03 marca 2018)
cena:
620 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-09-29
2018-09-30
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ szkolenie w SOPOCIE

Szkolenie prowadzimgr Dominika Ustjan

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (numer MZW0026), a także tytuł specjalisty terapii środowiskowej (dyplom Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), specjalisty terapii motywującej (dyplom Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz coachem (ukończone studia podyplomowe Uniwersytetu SWPS we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji). Ukończyła również szkolenie terapeutyczne z zakresu psychologii zorientowanej na proces orgaznizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces. Od ponad 15 lat pracuje klinicznie jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (obecnie w oddziale zapobiegania nawrotom psychoz) oraz dydaktycznie na Uniwersytecie SWPS w pierwszej w Polsce katedrze Psychologii Pozytywnej. W pracy klinicznej zajmuje się prowadzeniem indywidualnych i grupowych spotkań terapeutycznych dla osób z doświadczeniem psychozy oraz ich rodzin. Zajmuje się także kompleksową diagnozą psychologiczną. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz diagnozy psychologicznej. Jest kierownikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS na kierunku Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Diagnoza Kliniczna. Jest autorką prac z zakresu diagnostyki (m.in. „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia” oraz w podręczniku akademickim „Wywiad psychologiczny”) jak również problemów psychicznych (m.in. w książce „Szaleństwo bez utraty rozumu”). Jest jednym z członków założycieli sekcji diagnozy w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.Charakter i zakres szkoleniaSzkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień pracujących z testem WAIS-R(PL), mających przynajmniej podstawowe doświadczenie z przeprowadzaniem testu oraz obliczaniem i interpretacją statystyczną wyników. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z przeprowadzaniem oraz interpretacją testu WAIS-R(PL). Uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem możliwości wykorzystania testu w całościowej diagnozie klinicznej osoby dorosłej, a także możliwym zakresem wnioskowania na podstawie testu. Szkolenie będzie skoncentrowane na aspektach praktycznych pracy z testem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na bazie studiów przypadku. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga podstawowych umiejętności posługiwania się testem.Forma zajęćCzęść wprowadzająca obejmująca podstawowe kwestie teoretyczne będzie przeprowadzona w formie wykładowej. Część związana z interpretacją testu prowadzona będzie metodą warsztatową. W ramach kursu przewidziana jest również możliwość superwizji procesów diagnostycznych przeprowadzonych przez uczestników szkolenia.Program szkolenia1) Wstęp teoretyczny – zakres wnioskowania na podstawie testu oraz ograniczenia związane z jego stosowaniem
2) Omówienie poszczególnych podtestów – procesy poznawcze zaangażowane w ich wykonywanie oraz czynniki wpływające na modyfikację wyniku
3) Dopuszczalne odstępstwa od standardowej procedury przeprowadzania badania – kiedy warto je stosować, w jakim zakresie i jak wpływają na modyfikację wyniku
4) Interpretacja jakościowa testu – prezentacja możliwego sposobu interpretacji testu oraz opisu wyników w raporcie diagnostycznym
5) Prezentacja przykładowych, charakterystycznych dla różnych dysfunkcji poznawczych psychogramów
6) Ustalanie dalszego postepowania diagnostycznego wynikającego z profilu uzyskanych wyników
7) Specyficzne przypadki diagnostyczne – wyzwania i trudności interpretacyjne
8) Praca superwizyjna na bazie studiów przypadku przygotowanych przez prowadzącego lub uczestników szkolenia
Termin szkolenia29, 30 września 2018
Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.
Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 10:00 – 19:00
Niedziela – 9:00 – 18:00Koszt szkolenia620 PLN

OPINIE I KOMENTARZE