FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Psychologia i psychopatologia rozwojowa Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP
KURS

Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności stosowania podstawowych technik terapeutycznych i modeli poznawczych w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 541
Numer ogłoszenia: 4240
widoczność 12 dni do końca wyświetlania (03 marca 2018)
cena:
650 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-02-16
2018-02-18
Sopot
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń szkolenie w SOPOCIE

 

Szkolenie prowadzi

mgr Małgorzata Gontarek

Ukończyła pedagogikę na UW, posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydawany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), jest członkiem (PTTPB) EABCT – European Association for Cognitive Behavioural Therapies. Jest jednym z 8 trenerów TZA – ART w Polsce, którzy posiadają certyfikat wydany przez autora metody prof. A. Goldsteina i wraz z innymi trenerami rozpowszechnia tę metodę pracy. Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa EMDR. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i terapii par. Zajmuje się terapią depresji, lęku i uzależnień. Szereg lat była terapeutą w Fundacji Dzieci Niczyje. Jest założycielem i dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych, z uwzględnieniem konfliktów pojawiających się w trakcie rozwodu, zwłaszcza gdy zagrożone jest dobro dziecka. Jest socjoterapeutką rekomendowaną przez PTP.

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności stosowania podstawowych technik terapeutycznych i modeli poznawczych w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

Część I – Krótkie spojrzenie na terapię poznawczo-behawioralną

 1. Tło historyczne (od psychoanalizy, poprzez Ellisa i Becka do trzeciej fali CBT), dynamika rozwoju.
 2. Podstawowe założenia terapii poznawczo-behawioralnej, czyli:
  • jak aktywność poznawcza wpływa na zachowanie człowieka,
  • treści i procesy poznawcze, które można modyfikować,
  • główne aksjomaty, czyli o co chodzi w tej terapii.
 3. Model ABC Ellisa.
 4. Rozpoznawanie myśli automatycznych, przekonania pośredniczące, przekonania kluczowe.
 5. Zniekształcenia poznawcze.
 6. Przedstawienie badań nad skutecznością terapii.

Część II – Techniki terapeutyczne, modele poznawcze

 1. Cechy terapii poznawczo-behawioralnej: aktywna, dyrektywna.
 2. Konceptualizacja problemu w oparciu o: wywiad dotyczący rodziny, historię życia, badanie stanu psychicznego i inne.
 3. Znajomość ICD 10: krótkie spojrzenie na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości.
 4. Interwencje: poznawcze i behawioralne.
 5. Przykładowe techniki:
  • monitoring nastoju
  • alternatywne myślenie,
  • ekspozycje wyobrażeniowe i na żywo,
  • trening umiejętności,
  • trening samokontroli,
  • dekatastrofizacja,
  • przekierowanie uwagi,
  • relaksacja,
  • EMDR – jako wykorzystanie ekspozycji wyobrażeniowej i desensytyzacji.
 6. Specyfika CBT u dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia

16, 17, 18 lutego 2018

trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek – 15:00 – 19:00

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 18:30

Koszt szkolenia

650 PLN

OPINIE I KOMENTARZE