FAS/FAE/RAD - diagnoza zaburzeń i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

usuń ogłoszenieedytuj ogłoszenie

Kursy psychologiczne

236

350 PLN

1537

Dodane przez

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

71 332 36 70

www.dcp.wroclaw.pl

szczegóły

Wydarzenie odbędzie się w:
  • Wrocław (woj. dolnośląskie, pow. Wrocław)
Opis
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o FAS oraz nabycie przez nich umiejętności diagnozy i prowadzenia pracy z dziećmi z FAS. W programie koncentrujemy się m.in. na takich zagadnieniach jak: FAS – cechy charakterystyczne i objawy; umiejętności diagnozy dzieci z FAS; zachowania dzieci i nastolatków z zespołem FAS; problemy zdrowotne dziecka z FAS, nieharmonijny rozwój psychoruchowy, zaburzenia emocjonalne w tym zaburzenia nastroju u dzieci z FAS; kierunki i metody terapii.

Program:
1. Definicja zespołu FAS.

2. Metody diagnozy zespołu FAS.
3. Różnice pomiędzy zespołem FAS a ADHD.
4. Portret psychologiczny dziecka z zespołem FAS.
5. Zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS.
6. Nauczyciel dziecka z zespołem FAS, cechy i potrzebne umiejętności.
7. Dziecko z zespołem FAS a odpowiedzialność.
8. Funkcjonowanie dziecka z zespołem FAS w życiu dorosłym.
9. Podstawowe założenia w pracy z dziećmi z FAS:
a) Ograniczanie nadmiernej stymulacji
b) Zmniejszanie nadwrażliwości sensorycznej
c) Konsekwencja
d) Stałość otoczenia
e) Polisensoryczność
f) Motywacja wewnętrzna
g) Zaburzenia przywiązania u dzieci z FAS
10. Metody terapii dziecka z zespołem FAS.
a) Terapia behawioralna
b) Kinezjologia edukacyjna
c) Neurostymulacja d) Metody relaksacyjne
e) Muzykoterapia
f) Choreoterapia
g) Socjoterapia
h) Zabawa
11. Zaburzenia fizjologiczne, charakterystyczne dla dziecka z zespołem FAS.
12. Pomoc dziecku z FAS w systemie edukacji
a) Formy pomocy
b) Podstawy prawne.

Trener:
Dorota Werner - biegły sądowy, psychoterapeutka, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego, opiniuje na potrzeby orzecznictwa sądowego w sytuacji nadużyć seksualnych. Specjalizuje się w diagnozie, opiniowaniu dzieci i dorosłych ofiar przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami na terenie Dolnego Śląska. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracuje terapeutycznie z osobami indywidualnymi i rodzinami integrując podejście ericksonowskie i podejście systemowe. Specjalizuje się w terapii zaburzeń odżywiania - anoreksja i bulimia, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, interwencji kryzysowej i terapii ofiar przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej, osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi szkolenia z psychologii sądowej dla pracowników RODK i pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski,Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje.
Więcej na stronie
Dla kogo
Niniejsze szkolenie jest warsztatem przeznaczonym dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów którzy w swojej pracy stykają sie z problemem FAS, FAE, RAD oraz z trudnościami w diagnozie.
Kryterium przyjęcia
Zapisy na stronie internetowej www.dcp.wroclaw.pl
Cennik szczegółowy
   
   
   
mail Zgłoś się na wydarzenie - kliknij tutaj
mail Kontakt - kliknij tutaj

Inne wpisy tego użytkownika

Opinie, komentarze
Dodaj wpis

Brak komentarzy