FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Dziesięć kroków terapii lęku Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Mindfulness czyli terapia uważności dla dzieci i ich rodzin Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Psychoterapia jędzących za duzo NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZABURZEŃ PAMIĘCI Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Psychologia i psychopatologia rozwojowa Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej dysfunkcji Tajemnice okaleczonego soma i psyche; SOPOT Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie Zaburzenia lękowe u dzieci Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy Pacjent z zespołem zaburzeń więzi Wprowadzenie do Dialogu Motywującego Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe

Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i będzie poświęcone teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i jego rodziną.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 199
Numer ogłoszenia: 4943
widoczność 26 dni do końca wyświetlania (19 czerwca 2018)
cena:
480 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2019-03-23
2019-03-24
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym.
Pomoc psychologiczna oraz wspieranie relacji rodzice-dziecko

Prowadzący szkolenie:

Dr n. hum. Eliza Kiepura

Psycholog i literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje klinicznie i naukowo. Zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodzice-dziecko oraz opieka psychologiczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzinami. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T. B. Brazeltona (NBAS) oraz do prowadzenia wideotreningu komunikacji (VIT). Interesuje się wczesną komunikacją rodzice-dziecko oraz badaniami literackimi usytuowanymi na pograniczu psychologii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i będzie poświęcone teoretycznym oraz praktycznym aspektom pracy psychologicznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i jego rodziną. Poruszone zostaną problemy typowych trudności rozwojowych i diagnozy psychologicznej dzieci od 3. do 6. roku życia oraz kwestia planowania i prowadzenia pomocy psychologicznej w grupie dzieci w wieku przedszkolnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wspieraniu komunikacji i relacji w rodzinie. Zaprezentowane zostaną sposoby wykorzystywania zabawy oraz analizy interakcji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami i rodzeństwem.

Forma zajęć

Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia

 1. Okres przedszkolny
 2. okres przedszkolny w świetle teorii rozwoju
 3. trudności rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym
 4. diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym
 5. Wykorzystanie zabawy w pomocy psychologicznej
 6. znaczenie zabawy w rozwoju dziecka
 7. modele terapii zabawowych
 8. wybrane techniki zabawowe – praca warsztatowa
 9. Wykorzystanie kamery w pracy z rodziną z dzieckiem w wieku przedszkolnym
 10. elementy komunikacji podstawowej (teoria i ćwiczenia)
 11. diagnoza stylu komunikacji w rodzinie
 12. analiza zachowań interakcyjnych rodzice-dzieci
 13. przykłady kliniczne

Termin szkolenia

23-24 marca 2019
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

480 PLN

 

 

OPINIE I KOMENTARZE