FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP MMPI / MMPI-2 kwestionariusz, skale kliniczne, kontrolne, dodatkowe. Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT Dialog Motywujący, procesy i strategie pracy nad zmianą KURS w SOPOCIE SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE Osobowość narcystyczna i borderline w psychoterapii - SOPOT Zaburzenia odżywania w psychoterapii – SOPOT Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem, SOPOT Zaburzenia depresyjne w psychoterapii – SOPOT Osobowość paranoidalna i schizoidalna w psychoterapii - SOPOT PROBLEMY RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH W PSYCHOTERAPII - SOPOT Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej SOPOT Blisko i daleko pełnej dorosłości - kurs w SOPOCIE Od zmian po urazie do zmian w leczeniu, SOPOT

Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin SOPOT

W czasie szkolenia uczestnicy będą przyglądali się własnym możliwościom i ograniczeniom w sytuacji utraty a także w jaki sposób własne doświadczenia wpływają na kontakty z pacjentami i ich rodzinami zgłaszającymi się w kryzysowej sytuacji straty.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Pielęgniarstwo Inne Psychologia
Wyświetleń: 179
Numer ogłoszenia: 4320
widoczność 10 dni do końca wyświetlania (04 października 2017)
cena:
480 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2017-12-09
2017-12-10
Sopot
z 2 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin – terapeuta wobec straty i żałoby jako integralnej części pracy z pacjentem - szkolenie w SOPOCIE

Szkolenie prowadzi
mgr Bożena Winch

psycholog, jest certyfikowanym terapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym terapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i certyfikowanym psychoonkologiem (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego). Wykłada w Uniwersytecie Humanistycznym – SWPS na studiach podyplomowych z psychoonkologii oraz kursach z zakresu psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i małżeńską oraz pracę psychologiczną z osobami chorującymi na choroby przewlekłe między innymi nowotworowe. Superwizuje indywidualnie a także prowadzi superwizje zespołów.

Charakter i zakres szkolenia
Celem szkolenia będzie omówienie pomocy psychologicznej osobom chorym terminalnie i ich rodzinom. W czasie szkolenia uczestnicy będą przyglądali się własnym możliwościom i ograniczeniom w sytuacji utraty a także w jaki sposób własne doświadczenia wpływają na kontakty z pacjentami i ich rodzinami zgłaszającymi się w kryzysowej sytuacji straty.

Forma zajęć
Uczestnicy szkolenia będą zdobywali wiedzę aktywnie uczestnicząc w ćwiczeniach i dyskusjach prezentowanych przykładów klinicznych.

Program szkolenia
Omówienie celów warsztatu
Strata jako część życia. oszukiwanie w kręgu znaczeń, symboli
Brak wiedzy o stratach i żałobie w kulturze i kształceniu
Pożegnania, rozstania jako część przeżywanej utraty
Potrafimy zdobywać, nie potrafimy tracić
Żałoba jako proces psychiczny

Mini wykład prowadzącego
Bajka lub legenda z dzieciństwa, która najsilniej kojarzy mi się ze śmiercią

Rozmowy w parach.
Skojarzenia, komentarze, uczucia z odniesieniem do wzorców kulturowych, archetypów i stereotypów.
Moje pierwsze doświadczenie separacji, czyli pożegnania – przywitania

Praca w parach
Żałoba co, to dla mnie znaczy

Ćwiczenie w parach. Cel – zbadanie własnych zasobów w przeżywaniu żałoby
Podsumowanie prowadzącego dotyczące:
Minimalizacji strat
Lęku przed utratą tożsamości
Słów kilka o” żałobie nieuzasadnionej”
Kwestionariusz „Śmierć i Ty”

Wypełnianie indywidualne. Rozmowa w parach. Na forum omówienie z metapoziomu trudności w rozmawianiu o śmierci. Cel-przyjrzenie się ograniczeniom kulturowym, społecznym i osobistym w zajmowaniu się tematyką śmierci.
Dyskusja zamykająca dzień dotycząca tego w jaki sposób osobiste doświadczanie strat wpływa na możliwości pracy z osobami będącymi w procesie straty i żałoby

Praca z pacjentami z problemami straty, pożegnania, żałoby. Towarzyszenie w przeżywaniu utraty
Miejsce terapeuty
Szczególnie trudne sytuacje związane ze stratą doświadczaną w trakcie psychoterapii
Elementy zajęć superwizyjnych
Pomoc psychologiczna dla z pacjentów terminalnie chorych i ich rodzin

Zakończenie, podsumowanie, informacje zwrotne
Termin szkolenia
9, 10 grudnia 2017
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia
480 PLN

OPINIE I KOMENTARZE