FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Narzędzia psychologiczne w diagnozie funkcjonowania osobowości. TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. Terapia schematu. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI NAPAŚCI, GWAŁTU, PRZEMOCY SEKSUALNEJ. Diagnoza psychologiczna małych dzieci Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach ... Zaburzenia psychotyczne - diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna. Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny. Rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych. Zastosowanie w praktyce narzędzi diagnozy neuropsychologicznej. Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń afektywnych - depresja, CHAD. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości. Terapia poznawczo-behawioralna pary z problemem zaburzeń seksualnych. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży. Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieży. ASRS - Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych edycja 2018 Trening umiejętności wychowawczych z elementami terapii CBT Studium Psychologii Sądowej XVII Edycja (wiosna 2018) Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018) Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Samouszkodzenia -diagnoza i terapia Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami Zespół Aspergera - diagnoza i terapia Wczesna interwencja terapeutyczna. Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi edycja 2018 Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej Terapia schematów dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Studium Mediacji - XVII Edycja (wiosna 2018) Kazirodztwo - rodzice jako sprawcy przemocy seksualnej Kurs diagnozy psychologicznej. IDS Skala Inteligencji i Rozwoju . Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. MMPI-II. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży Metody i techniki pracy terapeutycznej Zaburzenia seksualne kobiet i mężczyzna- Metoda dialogu motywującego edycja 2018 Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin edycja wiosna Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania edycja 2018 Zaburzenia osobowości borderline - diagnoza i psychoterapii Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej by Terapia psychologiczno-seksuologiczna dorosłych Zaburzenia więzi u dzieci. RAD Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS-P Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego. Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania edycja 2018 Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi edycja 2018 Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami Terapia poznawcza zaburzeń osobowości edycja 2018 Studium Terapii Dzieci i Młodzieży - XV Edycja (wiosna 2018) Studium Terapii Par (Edycja Wiosna 2018)

Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej 2018

Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Psychologia
Wyświetleń: 79
Numer ogłoszenia: 4903
widoczność 10 dni do końca wyświetlania (01 marca 2018)
cena:
390 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-06-16
2018-06-16
Wrocław
z 20 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Terminy szkolenia: 16.06.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 Info o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej.

Program szkolenia:

1.
Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
8. System oceny selekcyjnej.
9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
10. Działanie w interwencji kryzysowej.
11. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.
12. Prawne, etyczne i moralne problemy w poradnictwie prowadzonym przez telefon.
13. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.
14. Różnice między interwencja kryzysową a poradnictwem długoterminowym.
15. Stany transkryzysowe w terapii długoterminowej

Wykładowca:

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzaleznionych, współuzależnionych i DDA.

 Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl  lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70.

OPINIE I KOMENTARZE