FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji. MBCT Diagnoza psychologiczna małych dzieci Wczesna interwencja terapeutyczna. Zespół Aspergera - diagnoza i terapia Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI NAPAŚCI, GWAŁTU, PRZEMOCY SEKSUALNEJ. Mutyzm wybiórczy - diagnoza i terapia Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania w rodzinach ... Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi edycja 2018 Autyzm - diagnoza i pomoc terapeutyczna. Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego Zaburzenia więzi u dzieci. RAD Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania edycja 2018 Zachowania samobójcze - diagnoza i interwencje terapeutyczne Genogram i jego zastosowanie w diagnozie i terapii rodzin Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary wykorzystania seksualnego. Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych edycja 2018 Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci i młodzieży Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. IDS-P Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi edycja 2018 Tiki - diagnoza i terapia, praca z dziećmi i rodzinami Terapia poznawcza zaburzeń osobowości edycja 2018 Terapia psychologiczno-seksuologiczna dorosłych Samouszkodzenia -diagnoza i terapia Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Terapia systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym. Uzależnienie od seksu - diagnoza i terapia. Pomoc psychologiczna osobom po doświadczeniach traumatycznych. Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji. Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia-samobójstwa. Zaburzenia seksualne u kobiet - diagnoza i terapia CBT. Terapia schematu. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i depresyjnych. TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu. Kazirodztwo - rodzice jako sprawcy przemocy seksualnej" Prowadzenie interwencji kryzysowej w sytuacji śmierci i żałoby. Terapia psychologiczno-seksuologiczna Zaburzenia więzi u dzieci Fobia społeczna i zaburzenia lęku Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin. kurs diagnozy psychologicznej. Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej Zachowania samobójcze Diagnoza i przesłuchanie małotetniej ofiary Genogram i jego zastosowanie w diagnozie Mutyzm wybiórczy Diagnoza psychologiczna małych dzieci. Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby małoletniej. Studium Diagnozy Psychologicznej- nowość (jesień 2018) Norma i nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym. Studium Treningu i Terapii Grupowej - IX Edycja (jesień 2018) Studium Terapii Poznawczo - Behawioralnej - IV Edycja (jesień 2018) Studium Interwencji Kryzysowej - XXIII edycja (jesień 2018) Studium Terapii Rodzin - XXIII Edycja (jesień 2018) Narzędzia psychologiczne w diagnozie funkcjonowania osobowości.

Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej 2018

Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Psychologia
Wyświetleń: 200
Numer ogłoszenia: 4903
widoczność 27 dni do końca wyświetlania (20 czerwca 2018)
cena:
390 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-06-16
2018-06-16
Wrocław
z 20 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Terminy szkolenia: 16.06.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

 Info o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej.

Program szkolenia:

1.
Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
8. System oceny selekcyjnej.
9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
10. Działanie w interwencji kryzysowej.
11. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.
12. Prawne, etyczne i moralne problemy w poradnictwie prowadzonym przez telefon.
13. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.
14. Różnice między interwencja kryzysową a poradnictwem długoterminowym.
15. Stany transkryzysowe w terapii długoterminowej

Wykładowca:

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzaleznionych, współuzależnionych i DDA.

 Szczegółowy program szkolenia dostępny na naszej stronie internetowej: www.dcp.wroclaw.pl  lub info@dcp.wroclaw.pl. Zapisy online dostępne na stronie internetowej lub pod numerem telefonu 71 332 36 70.

OPINIE I KOMENTARZE