FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Tajemnice okaleczonego soma i psyche; SOPOT Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej dysfunkcji Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego Psychologia i psychopatologia rozwojowa Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT

Celem szkolenia będzie uwrażliwienie psychologów pracujących z dziećmi na diagnostyczne symptomy widoczne zarówno w sposobie wykonywania zadań testowych, jak również w ich analizie ilościowej.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Fizjoterapia Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 546
Numer ogłoszenia: 4043
widoczność 7 dni do końca wyświetlania (03 marca 2018)
cena:
470 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-04-14
2018-04-15
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka - SOPOT

Szkolenie prowadzidr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska

Charakter i zakres szkoleniaCelem szkolenia będzie uwrażliwienie psychologów pracujących z dziećmi na diagnostyczne symptomy widoczne zarówno w sposobie wykonywania zadań testowych, jak również w ich analizie ilościowej, które to mogą stanowić przesłankę do wnioskowania o biologicznym podłożu trudności rozwojowych. Określone symptomy mogą bowiem wymagać dalszej diagnostyki, także medycznej, w celu ustalenia pierwotnego źródła problemów dziecka.Forma zajęćZajęcia prowadzone będą w formie wykładu popartego materiałami multimedialnymi. Warsztat zawierać będzie prezentację wybranych metod diagnostycznych (uczestnicy otrzymują wybrane metody)Program szkolenia

 1. Wskazania do klinicznego, a nie psychometrycznego stosowania testów psychologicznych u dzieci.
 2. Sposób wykonania metod testowych przez dzieci, sugerujący konieczność pogłębionej diagnozy neuropsychologicznej, także medycznej.
 3. Symptomy w obszarze:
  • kontaktu społecznego w tym kontaktu emocjonalnego;
  • poziomu wzbudzenia OUN;
  • innych aspektów procesów uwagi, sprawności i koordynacji motorycznej;
  • procesów percepcyjnych;
  • pamięci i uczenia się;
  • funkcji językowych i komunikacyjnych;
  • funkcji wykonawczych;
  • symptomy wskazujące na strukturalną i funkcjonalną patologię OUN.
 4. Choroby somatyczne jako źródło problemów w funkcjonowaniu dziecka:
  • choroby endokrynologiczne w tym metaboliczne;
  • choroby układu krążenia i oddechowego jako czynniki modyfikujące przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych (możliwe wskaźniki w jakościowej analizie wykonania metod psychometrycznych).

Termin szkolenia14, 15 kwietnia 2018.
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00
Niedziela – 9:00 – 13:00Koszt szkolenia470 PLN

OPINIE I KOMENTARZE