FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP MMPI / MMPI-2 kwestionariusz, skale kliniczne, kontrolne, dodatkowe. Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT Dialog Motywujący, procesy i strategie pracy nad zmianą KURS w SOPOCIE SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE Osobowość narcystyczna i borderline w psychoterapii - SOPOT Zaburzenia odżywania w psychoterapii – SOPOT Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem, SOPOT Zaburzenia depresyjne w psychoterapii – SOPOT Osobowość paranoidalna i schizoidalna w psychoterapii - SOPOT PROBLEMY RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH W PSYCHOTERAPII - SOPOT Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin SOPOT Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej SOPOT Blisko i daleko pełnej dorosłości - kurs w SOPOCIE Od zmian po urazie do zmian w leczeniu, SOPOT

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci

Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy diagnozy psychologicznej dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Pielęgniarstwo Inne Psychologia
Wyświetleń: 202
Numer ogłoszenia: 4321
widoczność 10 dni do końca wyświetlania (04 października 2017)
cena:
480 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-04-07
2018-04-08
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka - szkolenie w SOPOCIE

Szkolenie prowadzi
dr n. hum. Eliza Kiepura

Psycholog i literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje klinicznie i naukowo. Zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodzice-dziecko oraz opieka psychologiczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzinami. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T. B. Brazeltona (NBAS) oraz do prowadzenia wideotreningu komunikacji (VIT). Interesuje się wczesną komunikacją rodzice-dziecko oraz badaniami literackimi usytuowanymi na pograniczu psychologii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa.

Charakter i zakres szkolenia
Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy diagnozy psychologicznej dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Omówione zostaną trudności behawioralne i emocjonalne oraz trudności i zaburzenia rozwoju wczesnego dzieciństwa z odniesieniem do kontekstu ich powstawania, trajektorii rozwoju oraz dostępnych klasyfikacji diagnostycznych. W obu częściach szkolenia – seminaryjnej i warsztatowej – szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy: jego planowaniu i przebiegowi. Prezentowane treści będą poparte licznymi przykładami klinicznymi.

Forma zajęć
Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia
Zdrowie psychiczne dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym: podstawowe pojęcia i definicje

Trudności rozwojowe i emocjonalne wieku poniemowlęcego i przedszkolnego

Modele diagnozy w psychologii klinicznej dziecka

Uwarunkowania, planowanie i etapy procesu diagnostycznego

Badanie psychologiczne i ocena rozwoju dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

Klasyfikacje i skale diagnostyczne a psychopatologia okresu poniemowlęcego i przedszkolnego

Kwestionariusz „Śmierć i Ty”

Wykorzystanie zabawy w procesie diagnozy psychologicznej małego dziecka

Aspekty etyczne pracy diagnostycznej psychologa dziecięcego

Praca warsztatowa. Omówienie przykładów klinicznych

Termin szkolenia
7, 8 kwietnia 2018
Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia
480 PLN

szczegóły:
Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktyka

Szkolenie prowadzi
dr n. hum. Eliza Kiepura

Psycholog i literaturoznawca. Pracuje w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie pracuje klinicznie i naukowo. Zajmuje się diagnozą i oceną rozwoju psychicznego niemowląt i małych dzieci, pomocą psychologiczną rodzinom dzieci o zaburzonym rozwoju, pracą z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i regulacyjnymi. Ważnym obszarem jej pracy jest wspieranie relacji i komunikacji rodzice-dziecko oraz opieka psychologiczna nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie i ich rodzinami. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania Skali Oceny Zachowania Noworodka T. B. Brazeltona (NBAS) oraz do prowadzenia wideotreningu komunikacji (VIT). Interesuje się wczesną komunikacją rodzice-dziecko oraz badaniami literackimi usytuowanymi na pograniczu psychologii, antropologii kulturowej i literaturoznawstwa.

Charakter i zakres szkolenia
Szkolenie ma charakter doskonalących zajęć seminaryjno-warsztatowych i dotyczy diagnozy psychologicznej dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Omówione zostaną trudności behawioralne i emocjonalne oraz trudności i zaburzenia rozwoju wczesnego dzieciństwa z odniesieniem do kontekstu ich powstawania, trajektorii rozwoju oraz dostępnych klasyfikacji diagnostycznych. W obu częściach szkolenia – seminaryjnej i warsztatowej – szczególna uwaga zostanie poświęcona procesowi diagnozy: jego planowaniu i przebiegowi. Prezentowane treści będą poparte licznymi przykładami klinicznymi.

Forma zajęć
Szkolenie będzie obejmowało część wykładową oraz warsztatową.

Program szkolenia
Zdrowie psychiczne dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym: podstawowe pojęcia i definicje

Trudności rozwojowe i emocjonalne wieku poniemowlęcego i przedszkolnego

Modele diagnozy w psychologii klinicznej dziecka

Uwarunkowania, planowanie i etapy procesu diagnostycznego

Badanie psychologiczne i ocena rozwoju dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

Klasyfikacje i skale diagnostyczne a psychopatologia okresu poniemowlęcego i przedszkolnego

Kwestionariusz „Śmierć i Ty”

Wykorzystanie zabawy w procesie diagnozy psychologicznej małego dziecka

Aspekty etyczne pracy diagnostycznej psychologa dziecięcego

Praca warsztatowa. Omówienie przykładów klinicznych

Termin szkolenia
7, 8 kwietnia 2018
Planowany harmonogram zajęć

Sobota 9:00 do 18:00
Niedziela 9:00 – 13:30
Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt szkolenia
480 PLN

OPINIE I KOMENTARZE