FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

INNE OGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA
Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Psychologia i psychopatologia rozwojowa Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy

Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP

28.02.2018r.- zgrupowanie self experience - Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz prowadzenia psychoterapii. ATESTACJA P T PSYCHIATRYCZNEGO / AKREDYTACJA - P T PSYCHOLOGICZNEGO I KURATORA W GDASKU

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 1463
Numer ogłoszenia: 3636
widoczność 16 dni do końca wyświetlania (07 marca 2018)
cena:
41500 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2018-02-28
2022-11-15
Sopot
z 3 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 48h w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
OPIS

Całościowy KURS przygotowujący do egzaminu na CERTYFIKAT SNP PTP i oraz samodzielnego prowadzenia PSYCHOTERAPII - od 26 stycznia 2018r.

Kurs w SOPOCIE - ATESTOWANY przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz AKREDYTOWANY przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku

Organizator Kursu

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie

Kierownik kursu atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

dr n. med. Roman Ciesielski

Kierownik kursu atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Maria Marquardt

Rada Naukowa

dr n. med. Rafał Antkowiak
mgr Elżbieta Czapiewska-Zejden
dr n. med. Roman Ciesielski
mgr Maria Marquardt

Kurs adresowany jest do

osób z wyższym wykształceniem: lekarzy, psychologów, pedagogów, pielęgniarek, pracowników socjalnych pracujących w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, gdzie stosuje się psychoterapię jako jedną z podstawowych metod leczenia.

Charakter i zakres szkolenia

Celem kursu jest

 • Uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.
 • Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.
 • Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.

Forma zajęć

 • Realizacja kursu przewidziana jest na okres pięciu lat.
 • Kurs rozpoczyna się obligatoryjnym wyjazdowym treningiem interpersonalnym (60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
 • Program teoretyczno-warsztatowy (800 godzin) rozłożony jest na poszczególne lata, uzupełniony o self-experience: pracą genogramową (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej), psychoterapia grupowa (80 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
 • Dwudniowe warsztaty będą miały charakter wykładów, warsztatów z zastosowaniem takich metod nauczania jak: gra ról, praca w małych grupach, symulacja sytuacji terapeutycznej, ukierunkowana dyskusja. Teoria i praktyka zilustrowana będzie nagraniami audiowizualnymi, prezentacją własnych doświadczeń i analizą przypadków klinicznych.
 • Od III roku kursu wymagana jest realizowana przez uczestnika we własnym zakresie (poza programem) superwizji indywidualnej pierwszych doświadczeń w psychoterapii w wymiarze 30 godzin. Superwizja powinna być realizowana u certyfikowanego superwizora, który poświadczy ich odbycie.
 • W ramach programu na V roku szkolenia prowadzona będzie superwizja grupowa w wymiarze 120 godzin.
 • W ramach form samokształcenia przewidziane jest studiowanie przez uczestnika zaleconego piśmiennictwa, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, przygotowywanie artykułów seminaryjnych.

Struktura zajęć

W ramach kursu przewidziane są:

1. Szkolenia wykładowo - warsztatowe - 800 h:

- Teoria i praktyka psychoterapii
- Psychoterapia systemowa
- Psychoterapia ericksonowska
- Psychoterapia psychodynamiczna
- Psychoterapia poznawczo-behawioralna
- Psychoterapia pozytywna
- Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
- Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
- Uzależnienia
- Psychoterapia grupowa
- Psychoterapia rodzin
- Psychoterapia małżeństw i par

2. Doświadczenia własne - 250 h

- Zgrupowanie treningowe
- Genogram
- Grupa terapeutyczna
- Terapia indywidualna

3. Superwizja

- Superwizja grupowa
- Superwizja indywidualna

W trakcie III i IV roku każdy z uczestników obligatoryjnie opisuje przynajmniej dwa prowadzone przez siebie stałe procesy psychoterapeutyczne i poddaje je superwizji.

* tekst zielony - zajęcia oddzielnie płatne

Procedura rekrutacyjna

Odbywa się na podstawie nadesłanej karty zgłoszenia potwierdzającej spełnienie wymogów kwalifikacyjnych. Następnie komisja rekrutacyjna w skład której wchodzi kierownik naukowy kursu weryfikuje dokumentację i dokonuje ostatecznego przyjęcia kandydata na szkolenie. W niektórych wypadkach przeprowadzana będzie dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna.

Zdobyta wiedza uczestników szkolenia zaliczana będzie na podstawie:

 • obecności na zajęciach rozliczanej w zależności od ilości opuszczonych godzin dydaktycznych poszczególnych modułów tematycznych (z możliwością odrabiania pojedynczych zajęć w późniejszych edycjach kursu),
 • przedłożenia 2 opisów sesji prowadzonej przez siebie psychoterapii.

W ramach kursu uczestniczy mają we własnym zakresie do uzupełnienia

 • 30 godzin pracy własnej (psychoterapia indywidualna)
 • 30 godzin superwizji indywidualnej
 • oraz
 • odbycie stażu w wymiarze 360 godzin we wskazanym przez kierownika kursu akredytowanym ośrodku stażowym.

Program kursu

W programie szkoleń wykładowo-warsztatowych omawiane będą następujące zagadnienia:

 • Teoria i praktyka psychoterapii
 • Psychoterapia systemowa
 • Psychoterapia ericksonowska
 • Psychoterapia psychodynamiczna
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
 • Psychoterapia pozytywna
 • Praca z genogramem rodzinnym
 • Psychopatologia i terapia wybranych zagadnień klinicznych człowieka dorosłego
 • Psychopatologia i psychoterapia wybranych zagadnień klinicznych dzieci i młodzieży
 • Uzależnienia
 • Psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia rodzin
 • Psychoterapia małżeństw i par


I ROK

Szkolenie rozpoczyna Trening Interpersonalny (60 godzin). Zajęcia teoretyczno-warsztatowe z zakresu psychopatologii i diagnostyki oraz czynników leczących w psychoterapii (200 godzin)

II ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: główne kierunki psychoterapii (200 godzin)

III ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: wybrane formy terapii (120 godzin)
Self-experience - genogram - 80 godzin

IV ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (200 godzin)
Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną - 60 godzin

V ROK

Zajęcia teoretyczno-warsztatowe: psychoterapia wybranych zaburzeń klinicznych (80 godzin)
Superwizja grupowa (120 godzin)

Termin rozpoczęcia kursu

Pierwszy zjazd odbędzie się 26,27 stycznia 2018r.

Obligatoryjny wyjazdowy trening interpersonalny(60 godzin zaliczanych do wypracowywanych godzin pracy własnej).
Planowany termin realizacji zgrupowania: 28 luty do 6 marca 2018r.

 

Planowany harmonogram zajęć

Piątek - 10:00 - 19:00
Sobota - 09:00 - 18:00

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym wynosić będzie 2700-3000 PLN (koszt obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację programu).

Opłaty zajęć:

I, II i IV rok - 10 warsztatów edukacyjnych w każdym roku – 600 - 700 PLN.

III i V rok - 10 warsztatów edukacyjnych, genogram (4), superwizja (6) – 680 - 750 PLN / 1 spotkanie.

Psychoterapia grupowa – praca nad problematyką własną III lub IV rok - 2000-2500 PLN.

Brak udziału w warsztacie, genogramie, superwizji oraz psychoterapii grupowej nie zwalnia z ich opłacenia.

Informacje ogólne

Wszelkich informacji związanych ze stroną programowo-organizacyjną szkolenia oraz zajęciami towarzyszącymi (superwizja, terapia własna, genogram i.t.p.) udziela organizator, w porozumieniu z kierownikiem Kursu akredytowanego. Instytucje zatrudniające uczestników Kursu (atestowanego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanego Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) mogą ubiegać się o kontrakt na usługi psychoterapeutyczne w NFZ.

OPINIE I KOMENTARZE