FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin
Numer firmy: 3052
Telefon kontaktowy: 510672424
Adres: Mickiewicza 57/77
Kod pocztowy: 81-866
Miejscowość: Sopot
Strona internetowa: http://www.pracownia-mm.pl/
Profil firmy: Dla lekarzy Psychologia
Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Terapia osób identyfikujących się z mniejszościami seksualnymi Rozwój seksualny dzieci i młodzieży Dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn Test CAT w diagnozie i terapii dziecka TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej Terapia dzieci krzywdzonych i wykorzystanych seksualnie Rysunek w diagnozie i terapii dziecka oraz dorosłego MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników Psychologia i psychopatologia rozwojowa Dziesięć kroków terapii lęku Problemy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym Neuropsychologiczna diagnoza dziecka Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej Składnie życia na nowo - psychoterapia osób doświadczających przemocy Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej dysfunkcji Tajemnice okaleczonego soma i psyche; SOPOT Praca z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami; SOPOT Poznawczo- behawioralne treningi rodzicielskie Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami; Sopot Psychoterapia jędzących za duzo NEUROPSYCHOLOGICZNA DIAGNOZA ZABURZEŃ PAMIĘCI Pacjent z zespołem zaburzeń więzi Systemowe rozumienie rodziny – szkolenie podyplomowe Zaburzenia lękowe u dzieci Mindfulness czyli terapia uważności dla dzieci i ich rodzin Terapia małżeństw i par w podejściu zintegrowanym
OPIS

Małgorzata Mądrzak - Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin założyła w roku 1993 jako rezultat własnych doświadczeń pracy z ludźmi. Jest klinicznym psychologiem dziecięcym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, wice przewodniczącą Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP okręgu gdańsko-pomorskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy klinicznej w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AMG oraz w Klinice Neurologii Rozwojowej AMG. W ciągu ostatnich piętnastu lat angażowała ją praca z przewlekle chorymi dziećmi, cierpiącymi na dolegliwości bólowe oraz praca z ich rodzinami w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie. W pracy swojej uzyskała również tytuł dyplomowanego pracownika oświaty. Przez szereg lat pełniła funkcję zaprzysiężonego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Posiada zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy z systemem wydanych między innymi przez: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP lub Sekcję Naukową Rodzin PTP. W swoim modelu pracy integruje terapię ericksonowską i podejście systemowe. W ramach prowadzonej przez siebie Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin organizuje szkolenia dla psychologów, psychiatrów lub innych specjalistów pracujących w obszarze ochrony lub zachowania zdrowia. Do współpracy zaprasza wykładowców ze znanych w Polsce Instytutów i Klinik zajmujących się psychoterapią.