FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin
Numer firmy: 3052
Telefon kontaktowy: 510672424
Adres: Mickiewicza 57/77
Kod pocztowy: 81-866
Miejscowość: Sopot
Strona internetowa: http://www.pracownia-mm.pl/
Profil firmy: Dla lekarzy Psychologia
MMPI / MMPI-2 kwestionariusz, skale kliniczne, kontrolne, dodatkowe. Całościowy kurs przygotowujący do: egzaminu na certyfikat SNP PTP Blisko i daleko pełnej dorosłości - kurs w SOPOCIE Zaburzenia osobowości - dysfunkcje psychopatologiczne - SOPOT Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych SOPOT Somatyczne, behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych SOPOT Dialog Motywujący, procesy i strategie pracy nad zmianą KURS w SOPOCIE SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJ - szkolenie w SOPOCIE Osobowość narcystyczna i borderline w psychoterapii - SOPOT Zaburzenia odżywania w psychoterapii – SOPOT Zaburzenia depresyjne w psychoterapii – SOPOT Osobowość paranoidalna i schizoidalna w psychoterapii - SOPOT PROBLEMY RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH W PSYCHOTERAPII - SOPOT Psychoterapia poznawczo-behawioralna skuteczne techniki pracy - SOPOT INTERWENCJA KRYZYSOWA jako metoda pracy w kryzysach - SOPOT Wczesna interwencja psychologiczna wobec małego dziecka, rodziny SOPOT Trening Kontroli Agresji (TZA) – model pracy terapeutycznej - SOPOT Opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach karnych - szkolenie w SOPOCIE Opiniowanie psychologiczne w sprawach testamentowych - SOPOT Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem, SOPOT Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin SOPOT Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci Od zmian po urazie do zmian w leczeniu, SOPOT Terapia zaburzeń lękowych u młodzieży ( mentalizacja ) Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej SOPOT
OPIS

Małgorzata Mądrzak - Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin założyła w roku 1993 jako rezultat własnych doświadczeń pracy z ludźmi. Jest klinicznym psychologiem dziecięcym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, wice przewodniczącą Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP okręgu gdańsko-pomorskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy klinicznej w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AMG oraz w Klinice Neurologii Rozwojowej AMG. W ciągu ostatnich piętnastu lat angażowała ją praca z przewlekle chorymi dziećmi, cierpiącymi na dolegliwości bólowe oraz praca z ich rodzinami w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie. W pracy swojej uzyskała również tytuł dyplomowanego pracownika oświaty. Przez szereg lat pełniła funkcję zaprzysiężonego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Posiada zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej i pracy z systemem wydanych między innymi przez: Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę i kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP lub Sekcję Naukową Rodzin PTP. W swoim modelu pracy integruje terapię ericksonowską i podejście systemowe. W ramach prowadzonej przez siebie Pracowni Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Dorosłych i Rodzin organizuje szkolenia dla psychologów, psychiatrów lub innych specjalistów pracujących w obszarze ochrony lub zachowania zdrowia. Do współpracy zaprasza wykładowców ze znanych w Polsce Instytutów i Klinik zajmujących się psychoterapią.