FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

FIRMA

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej

DANE KONTAKTOWE
Nazwa: Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
Numer firmy: 135
Telefon kontaktowy: 12 420 06 40, 12 420 06 03
Adres: ul. Pocieszka 6
Kod pocztowy: 31-408
Miejscowość: Kraków
Strona internetowa: http://www.pocieszka.pl
Profil firmy: Psychologia
Brak danych
OPIS

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie rozpoczął działalność w 1992 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Prowadzi także szkolenia certyfikacyjne i częściowe w psychoterapii i diagnozie klinicznej.

W szkoleniach w Instytucie dotychczas wzięło udział ponad 6900 osób. Rocznie
ze szkoleń, superwizji i konsultacji korzysta około 600 profesjonalistów, głównie psychoterapeutów, psychologów, socjologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się psychoterapią, ochroną zdrowia lub pomocą psychologiczną.

Ze szkoleń specjalnie dla nich przeznaczonych mogą korzystać także studenci zainteresowani psychoterapią.

W roku 2008 powstał przy Instytucie Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, proponujący różnorodne formy doskonalenia zawodowego specjalistom zatrudnionym w oświacie.

Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy (EAP), Universite Europeenne Jean Monnet oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Jest akredytowany jako placówka szkoleniowa przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI). Jego przedstawiciele prowadzą badania naukowe, aktywnie rozwijają nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorą udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.